MAK 216

Mühendislik Malzemeleri

Dersin Adı: MAK 216 Mühendislik Malzemeleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 1
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 2
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Fazlı ARSLAN, Yrd. Doç. Dr. Ahmet ONUR
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Askeland R, 1988, The Science and Engineering of Materials, VNR International, Hong Kong
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Savaşkan T, 2009, Malzeme Bilgisi ve Muayenesi, 5. Baskı, Trabzon 2.) Avner SH,1974, Introduction to Physical Metallurgy, McGraw-Hill, New York. 3.) Smith, WF, 1996, Principles of Materials Science and Engineering, McGraw-Hill, New York
Dersin Amacı Çeliklere uygulanan ısıl işlemler ile tahrifatlı ve tahrifatsız malzeme muayenelerine ilişkin esas ve ilkeleri öğretmek.
Dersin Özeti

Çeliklere uygulanan ısıl işlemler. İzotermal dönüşüm (ID) diyagramları. Sertleşme kabiliyeti. Menevişleme ve kesikli su verme yöntemleri. Yüzey sertleştirme işlemleri. Alaşımlı çelikler. Tahribatlı malzeme muayenesi yöntemleri: Metalografi, Sertlik, çekme, basma, darbe, yorulma, sürünme, eğme, çökertme ve burulma deneyleri. Tahribatsız muayene yöntemleri. Deney raporu hazırlama tekniği.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Çeliklere uygulanan ısıl işlemlerin ilke ve etkileri hakkında bilgilidir. Malzeme seçimine yönelik veri elde etme ve bunları değerlendirne becerisi kazanır.
  2. Makine parçalarının sertlik, mukavemet, tokluk, aşınma direnci gibi özelliklerini iyileştirilerek güvenirlik ve performans arttırma işlemlerini bilir.
  3. Çeliklere alaşım elementi katılmasının nedenlerini öğrendikten sonra bazı alaşımlı çeliklerin yapı ve özelliklerini yorumlar.
  4. Malzemelerin yapı ve özelliklerinin incelenmesi, kusurlarının belirlenmesi için uygulanan tahribatlı ve tahribatsız deney ve muayene yöntenlerini bilir
  5. Deneylerden elde edilen verileri yorumlama, yapı-özellik ilişkilerini belirleme ve teknik rapor yazma alışkanlığı kazanır.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 4 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Çeliğin ısıl işlemine giriş, ostenitleştirme, yumuşatma tavı ve normalizasyon işlemi
2. Hafta İzotermal dönüşüm (ID) ve sürekli soğuma dönüşüm (SSD) diyagramları
3. Hafta Su verme işlemi sırasındaki ısı giderme mekanizmaları, sertleşme kabiliyeti ve sertleşme kabiliyeti ile ilgili verilerin kullanımı
4. Hafta Su verme işlemi sırasındaki ısı giderme mekanizmaları, sertleşme kabiliyeti ve sertleşme kabiliyeti ile ilgili verilerin kullanımı
5. Hafta Menevişleme, martemperleme ve ostemperleme işlemleri
6. Hafta Yüzey sertleştirme işlemleri: Karbürleme (sementasyon)ve nitrürleme, alev ve endüksiyon yöntemleriyle yüzey sertleştirme
7. Hafta Yüzey sertleştirme işlemlerine devam ve malzeme muayenesine giriş
8. Hafta Laboratuvar çalışması (deneyler)
9. Hafta Çekme ve basma deneyleri
10. Hafta Darbe, yorulma, sürünme, eğme, çökertme ve burulma deneyleri
11. Hafta Laboratuvar çalışması (deneyler)
12. Hafta Tahribatsız malzeme muayenesi
13. Hafta Alaşımlı çelikler
14. Hafta Paslanmaz çelikler, rulman ve takım çelikleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 4 4 4 4 4
PY2) Deney tasarlar, deney, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 4 4 4 4 4
PY3) Bir sistem, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder, istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Makine mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki, etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre sorumluluk bilincine sahiptir. 2 2 2 2 2
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 3 3 3 3 3
PY8) Çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve bunlara mühendislik çözümlerinin etkilerini bilir. 1 1 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilinci vardır ve bunu gerçekleştirir. 1 1 1 1 1
PY10) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mesleğinde modern teknik, araç ve programları seçer ve etkin biçimde kullanır. 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 3 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 4 3 2 20
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 2 17
Yari Yılsonu sınavı 1 25 2 27
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri