MAK 113

Makine Mühendisliğine Giriş

Dersin Adı: MAK 113 Makine Mühendisliğine Giriş
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet ONUR
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Bolton W, 1990, Engineering Science, Newnes Co.
Yardımcı Ders Kitabı Wright P H, Koblasz A, Sayle W E, 1989, Introduction to Engineering, John Wiley, New York
Dersin Amacı Bölüme yeni gelen öğrencilere makine mühendisliği mesleğini, mesleğin uygulama alanlarını, Bölümü ve programını, mühendislik mesleğini ve etiğini tanıtmak.
Dersin Özeti
Bölümü ve Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin tanıtımı. Mühendislik mesleği ve makine mühendisliğinin genel mühendislikler arasındaki yeri. Mesleğin tarihsel gelişimi. Mühendislik etiği. Sosyal problemlerin çözümüne makine
mühendisinin katkısı. Makine mühendisliğinin temel uygulama alanları. Meslekte başarılı olmuş eski mezunların deneyimlerini paylaşma. Anabilim dallarının tanıtımı.
Dersin Öğrenim Çıktıları
1.)  Makina mühendisliğinin görev ve yetki alanları hakkında bilgi sahibidir.
2.)  Makina mühendisliğinin temel uygulama alanlarını bilir.
3.)  Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrar.
4.)  Meslek etiğini bilir.
5.)  Başarılı mezunların deneyimlerinden faydalanır.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 14 5
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar 2 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 55
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Bölüm Oryanyasyonu
2. Hafta Makina Mühendisliği bölüm başkanının bilgilendirmesi
3. Hafta Makina Mühendisliğinin gelişimi. Mühendislik etiği
4. Hafta Kütüphane kullanımı
5. Hafta Davetli konuşmacı
6. Hafta Staj hakkında bilgi. ERASMUS ve FARABİ programlarının tanıtıması
7. Hafta Davetli konuşmacı
8. Hafta Davetli konuşmacı
9. Hafta Birim sistemleri, uzunlukların ölçülmesi
10. Hafta Ölçü aletleri, kumpaslar 0,1mm, 0,05mm, 0,02mm ölçme hassasiyetli kumpaslar
11. Hafta mikrometreler Dış çap mikrometrelerinin yapısı ve okunması
12. Hafta Termodinamik, Konstrüksiyon ve İmalat, Malzeme anabilim dalının tanıtılması
13. Hafta Makina Teorisi ve Dinamiği anabilim dalının tanıtılması
14. Hafta Açıların ölçülmesi ve Üniversal Gönyeler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini mesleğinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY2) Deney tasarlar, deney, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir sistem, sistem bileşeni ya da süreci analiz eder, istenen gereksinimleri karşılamak üzere tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır, proje ve risk yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Makine mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. 1 1 1 1 1
PY6) Mesleki, etik, iş güvenliği, sağlık ve çevre sorumluluk bilincine sahiptir. 3 3 1 5 1
PY7) İletişim ve bilişim teknolojilerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY8) Çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve bunlara mühendislik çözümlerinin etkilerini bilir. 1 2 1 1 1
PY9) Yaşam boyu öğrenme bilinci vardır ve bunu gerçekleştirir. 1 1 5 1 5
PY10) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mesleğinde modern teknik, araç ve programları seçer ve etkin biçimde kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 1 2 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 4 1 0 4
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 2 2 1 6
Ara Sınavlar 1 15 1 16
Yari Yılsonu sınavı 1 20 2 22
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri