MAK 112

Bilgisayar Destekli Mühendislik Çizimi

Dersin Adı: MAK 112 Bilgisayar Destekli Mühendislik Çizimi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yard. Doç Dr. Ahmet ONUR
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Şen İ Z, Bora H, 2006, AutoCAD 2006, Deha yayıncılık, İstanbul
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Gediktaş M, Özdaş N, 1988, Teknik Resim, Çağlayan Kitabevi İstanbul 2.) Şen İ Z, Özçilingir N, 2005, Standart Makine Elemanları Çizelgeleri, DEHA Yayıncılık, İstanbul
Dersin Amacı Mühendisler arasında uluslararası standartlarda tespit edilmiş teknik bir lisan olan ve tasarım ile imalat arasındaki irtibatı sağlayan teknik resim çizimlerinin oluşturulması ve mevcut çizimleri okuma becerisini kazandırmak. Ayrıca tasarım ve imalatta esnek üretimin önemli olduğu yerlerde katı modelleme tekniğini kullanarak daha etkin ve daha hızlı çöz
Dersin Özeti

Mühendislik Çizimi'nde kullanılan AutoCad programına ait komutların tanıtımı. Bilgisayar yardımıyla: Geometrik çizimlerin çizimi, Görünüş çıkarma ve standart temel görünüşlerin çizimi, Görünüşlerin ölçülendirilmesinin yapılması, İki boyutlu montaj çizimi, Üç boyutlu montaj çizimi.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Mühendislik çizimlerinde kullanılan AutoCad programına ait komutları kullanılmayı bilir.
  2. Geometrik çizimlerinin bilgisayar yardımıyla çizimini yapar.
  3. Cismin iki ve üç boyutlu görünüşlerini çizer.
  4. Çalışan bir sistemin bilgisayar yardımıyla iki ve üç boyutlu görünüşlerinin çizimini yapar.
  5. Kendisine verilen hazır çizimlerin ne olduğunu anlar ve yorumlar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj 10 16
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 24
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Bilgisayar destekli çizime giriş
2. Hafta Bilgisayar yardımı ile çizimde iki boyutlu çizim komutları
3. Hafta Bilgisayar yardımı ile çizimde iki boyutlu çizim komutları
4. Hafta Makine elemanlarının (Amortisör) bilgisayar yardımıyla çizimi
5. Hafta Makine elemanlarının (Amortisör) montajının bilgisayar yardımıyla çizimi
6. Hafta Makine elemanlarının (Emniyet Sübabı) bilgisayar yardımıyla çizimi
7. Hafta Makine elemanlarının (Emniyet Sübabı) montajının bilgisayar yardımıyla çizimi
8. Hafta Makine elemanlarının (ZımparaTaşı) montajının bilgisayar yardımıyla çizimi
9. Hafta Makine elemanlarının (Klavuz Kasnak) montajının bilgisayar yardımıyla çizimi
10. Hafta Makine elemanlarının (Dişli Kutusu) bilgisayar yardımıyla çizimi
11. Hafta Makine elemanlarının (Dişli Kutusu) montajının bilgisayar yardımıyla çizimi
12. Hafta Makine elemanlarının (Kaynaklı Makara) montajının bilgisayar yardımıyla çizimi
13. Hafta Makine elemanlarının montajının üç boyutlu olarak bilgisayar yardımıyla çizimi
14. Hafta Makine elemanlarının montajının üç boyutlu olarak bilgisayar yardımıyla çizimi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 1 1 1 1 1
PY2) Deney tasarlar, yapar, sonuçlarını işleyip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistem, birim veya süreç tasarlar. 3 3 3 3 3
PY4) Çok disiplinli takımlarla etkin bir şekilde çalışabilir, proje yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Endüstri mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 1 1 1 1 1
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır. 2 2 2 2 2
PY8) Mühendislik çözümlerinin dünya çapındaki etkilerini tanımak için gerekli geniş eğitime sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 2 2 2 2 2
PY10) Güncel ve çağın önemli konularını hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araçları, paket programları kullanır. 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 3 84
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 10 6 0 60
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 20 3 23
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri