MAK 111

Bilgisayar Destekli Mühendislik Çizimi-I

Dersin Adı: MAK 111 Bilgisayar Destekli Mühendislik Çizimi-I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet ONUR
Dersin Öğretim Yönetimi Anlatım ve Çizim uygulamaları
Önerilen Ders Kitabı Teknik Resim, Şen İ Z, Deha yayınları, AutoCAD, Mendi F, Gazi Kitapevi
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Gediktaş M, Özdaş N, 1988, Teknik Resim, Çağlayan Kitabevi İstanbul 2.) Şen İ Z, Özçilingir N, 2005, Standart Makine Elemanları Çizelgeleri, DEHA Yayıncılık, İstanbul
Dersin Amacı Mühendislik Çizimini bilgisayar destekli yapabilme ve resim okuma alışkanlığı kazandırma
Dersin Özeti

Mühendislik çiziminde kullanılan araç ve gereçlerin tanıtımı, antetli kağıtlar, çizgi çeşitleri ve standart yazı yazma. Geometrik çizimler ve uygulamaları. Cisimlerin iz düşümü. Ön-üst-sol yan temel görünüşler, çıkartılması, ölçülendirme ve uygulaması. Kesitler ve kesit görünüşler. Yüzey işleme işaretleri. Boyut ve geometrik toleranslar. Perspektif resimler. Bilgisayar destekli yapım resimleri ve perspektif çizimi ve uygulamaları. Yapım resimleri ve dosyalama.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Standart kâğıt katlama, çizgi çeşitleri ve standart yazı yazma tekniklerini bilir.
  2. Geometrik parçaları tanır ve teknik resimle ifade eder.
  3. Görünüşleri verilen bir şekli üç boyutlu olarak hafızada canlandırır.
  4. Mühendislik çiziminde kullanılan araç, gereç ve programları kullanarak çizim yapar.
  5. Bir cismin görünüşlerini çıkarır, imalatı düşünülen bir parçanın yapım resimlerini hazırlar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 7 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 2 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, Mühendislik Çizimi`nde kullanılan araç ve gerçlerin tanıtımı, standart kağıt katlama, çizgi çeşitleri ve standart yazı yazma
2. Hafta Mühendislik Çizimi`nde kullanılan geometrik çizimler ve uygulamaları
3. Hafta Cisimlerin iz düşümü. Görünüş çıkarma ve standart temel görünüşler. Görünüş çeşitleri ve görünüşlerin çıkarılması
4. Hafta Görünüş çıkarma uygulaması
5. Hafta Eksik görünüşlerin tamamlanması. Kesitler ve kesit görünüşler
6. Hafta Tam Kesit, Kademeli kesit, yarım kesit, kısmi ve döndürülmüş kesit çizimleri
7. Hafta Görünüşlerin ölçülendirilmesi ve uygulama. Toleranslar. Bilgisayar Çizim Programları tanıtımı
8. Hafta AutoCAD ara yüz tanıtımı. Durum çubuğu kullanımı
9. Hafta Draw araç çubuğu
10. Hafta Modify araç çubuğu komutları
11. Hafta Layer oluşturma ve çizim örnekleri
12. Hafta Görünüş çıkarmaların AutoÇAD ile çizimi
13. Hafta Bilgisayarda İzometrik perspektif çizimi
14. Hafta Katı Modelleme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular. 3 3 3 3 3
PY2) Deney tasarlar, yapar, sonuçlarını işleyip yorumlar. 1 1 1 1 1
PY3) Bir ihtiyacı karşılamak için, bir sistem, birim veya süreç tasarlar. 1 1 1 1 1
PY4) Çok disiplinli takımlarla etkin bir şekilde çalışabilir, proje yönetir. 1 1 1 1 1
PY5) Endüstri mühendisliği problemlerini tanır, formüle eder, çözer ve yorumlar. 1 1 1 1 1
PY6) Meslek ve ahlaki değerlere sahiptir, meslek-emniyet-çevre sorunlarının bilincindedir. 1 1 1 1 1
PY7) İletişim ve bilişim ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanır. 3 3 3 3 3
PY8) Mühendislik çözümlerinin dünya çapındaki etkilerini tanımak için gerekli geniş eğitime sahiptir. 1 1 1 1 1
PY9) Hayat boyu eğitimin gerekliliğini bilir ve eğitimlere katılır. 1 1 1 1 1
PY10) Güncel ve çağın önemli konularını hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY11) Mühendislik mesleği için gerekli teknik, beceri ve modern araçları, paket programları kullanır. 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 2 56
Uygulamalı Ders 14 1 2 42
Ödevler 7 1 2 21
Sunum / Seminer hazırlama 1 3 4 7
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 0 2 24
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 5 2 7
Ara Sınavlar 1 6 3 9
Yari Yılsonu sınavı 1 10 4 14
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri