DTC 232

Depo ve Antrepo Yönetimi

Dersin Adı: DTC 232 Depo ve Antrepo Yönetimi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1) Görçün, Ömer Faruk , Depo ve Envanter Yönetimi, Beta Basım Yayın, 2013 2) Richards, Gwynne, Warehouse Management: A Complete Guide to Improving Efficiency and Minimizing Costs in the Modern Warehouse, Kogan Page, 2011 3) Acar, Zafer, Depolama ve Depo
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Dış ticaret meslek eğitiminin temelini oluşturacak dış ticaret kavramları, teknikleri ve mevzuatının benimsetilmesi
Dersin Özeti

Dış ticaretin temel kavramlarına bağlı olarak Türk dış ticaret mevzuatının genel olarak açıklanması, dış ticarette teslim şekillerinin anlatılması ve dış ticaret işlemlerinde kullanılan ticari ve resmi belgelerin öğrenilip doldurulması

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Depolamanın önemi ve lojistik sektöründeki yerini anlama

2) Depoların organizasyonu, yönetimi, gerçekleştirilen faaliyetler ve faaliyet sistemlerini öğrenme

3) Depolama ve antrepo işlemlerinde ortaya çıkan yeni yaklaşım ve tekniklere hakim olma

4) Geçici depolama ve antrepoların hukuki çerçevesini özümseme

5) Depo ziyaretleri ile uygulamaları görme ve anlama

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Depo Yönetimine Giriş
2. Hafta Depolamanın Önemi Ve Lojistik Sektöründeki Rolü
3. Hafta Depolama Türler
4. Hafta Depo Organizasyonu Ve Operasyonu Süreci
5. Hafta Depolarda Malzeme Elleçleme Prensipleri, Sistemleri Ve Araçları
6. Hafta Depolarda Ve Elleçlemede Emniyet
7. Hafta Depolarda Paketleme Ve Ambalajlama
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Depo Yönetiminde Maliyet Ve Performan
10. Hafta Depolamada Dış Kaynak Kullanımı Ve Lisanslı Depoculuk
11. Hafta Antrepo Kavramları Ve Türleri
12. Hafta Antrepo Mevzuatı
13. Hafta Depo Ve Antrepo Yönetiminde Yeni Otomasyon Ve Yöntemler
14. Hafta Sektörel Depo Ve Antrepo Yönetimi Uygulama Örnekleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak. 4 4 5 5 4
PY2) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 3 4 3 4 5
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 4 5 5 4 5
PY4) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 5 5 4 4 5
PY5) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 5 4 4 5 4
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4 3 3 4 5
PY7) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak 3 5 5 3 4
PY8) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 4 3 5 4 3
PY9) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 3 3 5 4 3
PY10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 5 5 4 4 5
PY11) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak. 4 4 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 128
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri