LOJ 209

Tedarik Zinciri Yönetimi

Dersin Adı: LOJ 209 Tedarik Zinciri Yönetimi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli örgün sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım,Makale Okuma-Tartışma-Özetleme
Önerilen Ders Kitabı Acar,Zafer;Köseoğlu,Murat.(2014). Lojistik Yaklaşımıyla Tedarik Zincir Yönetimi: Nobel Yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı Keskin, Hakan, Lojistik el kitabı,Ankara,2011
Dersin Amacı Günümüzün değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en etkin ve verimli bir şekilde karşılanabilmesi, tedarik, üretim ve dağıtım sistemlerinde yapısal değişiklere gidilmesini gerektirmiştir. Etkin bir Tedarik Zinciri Yönetimi Sistemi kurmak, kaynakları en e
Dersin Özeti

Tedarik Zinciri nedir? Tedarik Zinciri Yönetimi nedir? Tedarik Zinciri süreçleri, Tedarik Zincirlerinde dağıtım ağı tasarımı, Tedarik Zincirlerinde stok planlama ve yönetimi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Üretim ve dağıtım sistem yapısını kavramak,

2) İşgücü ihtiyaçlarını belirleyebilme,

3) Tedarik zinciri planlayabilmek, 
4) Tedarik zinciri yönetebilmek,
5) Tedarik zinciri problemlerini çözümleyebilmek, 
 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 2 20
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20 20
Yılsonu sınavı 60 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetim
2. Hafta Tedarik Zinciri Yönetiminde Temel Sorunlar
3. Hafta Tedarik Zinciri Faaliyetleri ve Maliyet Unsurları
4. Hafta Dağıtım Ağı Tasarım aşamaları ve modelleri
5. Hafta Tedarik Zincirlerinde Stok Planlama ve Yönetimi: Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli
6. Hafta Birlikte Sipariş Verme Modelleri
7. Hafta Tedarik Zincirlerinde Eşgüdümün Önemi
8. Hafta Ara Sınavlar
9. Hafta Tedarik Ağları
10. Hafta Ulaştırma Modelleri-Kuzeybatı köşesi Yöntemi
11. Hafta Ulaştırma Modelleri-Satır yaklaşımı
12. Hafta Ulaştırma Modelleri-Sütun yaklaşımı
13. Hafta Ulaştırma Modelleri-Genel Yaklaşım
14. Hafta Genel Sınav
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 5 3 3 4 4
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 3 5 3 5 5
PY3) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 4 4 5 4 4
PY4) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak. 5 3 4 5 5
PY5) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 4 3 5 3 4
PY6) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 5 3 3 4 3
PY7) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak. 5 3 4 4 4
PY8) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 3 4 4 4 4
PY9) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 3 3 3 4 4
PY10) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 5 3 4 4 5
PY11) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. 4 4 5 3 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 10 0 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 0 0
Yari Yılsonu sınavı 1 9 0 9
Toplam İş Yükü (Saat) 110
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri