LOJ 206

Taşımacılık Mevzuatı

Dersin Adı: LOJ 206 Taşımacılık Mevzuatı
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Koban, Emine; Keser Yıldırır, Hilal; Dış ticarette Lojistik, Ekin yayınları, 2007, Bursa
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Uluslararası Taşımacılık ve Lojistiğe yönelik mevzuatın öğretilmesi, sektörde mevzuat eksikliğinden kaynaklanan verimsizliğin minimum seviyelere indirilmesidir. Buna ek olarak Türk taşımacılık sektörünün yaşadığı sorunların başında mevzuatlara ilişkin bilgi eksikliği olmaktadır. Bunun uluslararası ve ulusal ortamda mali açıdan şirketlere olumsuz etkiler
Dersin Özeti

Ulusal ve uluslararası alanda taşımacılık faaliyetlerini düzenleyen kuruluşların tanımlanması - Karayolu taşımacılığı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlar - Havayolu taşımacılığı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlar. Denizyolu taşımacılığı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlar - Demiryolu taşımacılığı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlar - Dış Ticaret İşlemleri ile ilgili kanun ve yönetmelikler - Gümrük Mevzuatı - Sigorta Hukuku

Dersin Öğrenim Çıktıları
1) Nakliye Sözleşmelerini yapabilmek,
2) Geçiş Belgeleri bilmek,
3) Taşımacılık Ve Lojistikle ilgili Gümrük, Tır Ve Kaçakçılık Mevzuatını bilmek ,
4) Antrepo Mevzuatını bilmek,
5) Gümrük Kanunu ve Yönetmeliğini bilmek,
 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Karayolu Taşımacılığı Ve Lojistik
2. Hafta Denizyolu Taşımacılığı Ve Lojistik
3. Hafta Havayolu Taşımacılığı Ve Lojistik
4. Hafta Demiryolu Taşımacılığı Ve Lojistik
5. Hafta Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri
6. Hafta Gümrük Mevzuatında Antrepolar Ve Serbest Bölgeler
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği
9. Hafta Kargo Taşımacılığında Ulusal ve Uluslararası Mevzuatlar
10. Hafta Ticari Belgeler
11. Hafta Türk Ticaret Kanunu
12. Hafta Antrepo Sistemleri
13. Hafta Ortak Transit Rejimi
14. Hafta Örnek olay ve öğrenci sunumları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 5 4 3 5 5
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 4 4 5 3 5
PY3) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 4 5 4 5 4
PY4) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak. 4 5 4 5 5
PY5) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 4 4 5 4 4
PY6) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 4 4 5 3 5
PY7) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak. 5 4 5 5 4
PY8) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4 4 5 4 5
PY9) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 3 3 5 3 4
PY10) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak. 3 4 4 3 4
PY11) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 4 5 5 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 108
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri