LOJ 105

Lojistik ve Sigortacılık

Dersin Adı: LOJ 105 Lojistik ve Sigortacılık
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı LOJİSTİK EL KİTABI HAKAN KESKİN , TEMEL İGORTACILIK BİLGİLERİ MURAT ÖZBOLAT
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Dünyadaki ve Türkiyedeki Lojistik sigortacılığındaki gelişmeleri öğrencilere kavratmak.
Dersin Özeti

Lojistik ve sigortacılığın tarihçesi ve gelişimi , Lojistik ve Sigortacılıkla İlgili Temel Kavramlar, Sigortacılıkta risk faktörü, Sigortanın Yararları, İlkeleri, Sigorta Sözleşmesi ve Sigorta Tazminatı, Sigorta Çeşitleri

Dersin Öğrenim Çıktıları
1) Temel Lojistik kavramlarını bilme
2) Lojistiğin uygulama alanlarını bilme,
3) Genel olarak tedarik zinciri kavramını anlayabilme,
4) Stoklama ve dağıtım hakkında genel bilgi sahibi olma,
5) Fabrika içi yarımamul hareketini anlayabilme,
 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş
2. Hafta Lojistik ve sigortacılığın tarihçesi ve gelişimi
3. Hafta Lojistik ve Sigortacılıkla İlgili Temel Kavramlar
4. Hafta Sigortacılıkta risk faktörü
5. Hafta Sigortanın Yararları, İlkeleri
6. Hafta Sigorta Sözleşmesi ve Sigorta Tazminatı
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Sigorta Çeşitleri
9. Hafta Lojistik Hizmetlerini Sınıflandırılması
10. Hafta Dış Ticaret Alanında Lojistik Hizmetindeki Gelişmeler
11. Hafta Dış ticarette kullanılan sigorta belgeleri
12. Hafta Taşıyıcının sorumluluk sigortası
13. Hafta Türkiyede ve Dünyada uygulamalar ve sorunlar
14. Hafta Uygulamanın incelenmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak. 5 4 4 5 4
PY2) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 5 3 5 3 5
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 3 5 4 4 5
PY4) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 4 5 5 3 3
PY5) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 5 5 5 5 4
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 5 3 4 5 5
PY7) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak. 5 4 5 4 5
PY8) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 4 4 4 3 5
PY9) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 4 5 4 3 4
PY10) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 3 3 4 4 4
PY11) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 3 5 4 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 2 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 82
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri