LOJ 204

Gümrük Mevzuatı

Dersin Adı: LOJ 204 Gümrük Mevzuatı
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Gümrük mevzuatı ve uygulamalarına hakim olmak suretiyle, öğrencilerin gümrük işlemlerini gerçekleştirebilmesini
Dersin Özeti

Gümrük kanunu ve yönetmeliklerine bağlı olarak, gümrüğe gelen ve gümrükten çıkan malların süreçleri, gümrük vergileri, usülsüzlükler ve gümrük müşaviri ve yardımcılarının fonksiyonlar

Dersin Öğrenim Çıktıları
1) Gümrük işlemlerinin çerçevesini çizen kanuni yapıyı anlayabilme
2) Gümrük işlemlerini yaparken hangi kuruluşlara hangi süreçler için başvurulacağını öğrenme
3) Gümrükte kullanılan elektronik olanlar dahil belgeleri anlama ve doldurabilme becerisine sahip olma
4) Çeşitli amaçlar için gümrüğe gelen veya gümrükten çıkan eşyanın tabi olacağı rejimleri anlayabilmek
5) Gümrük vergilerinin kapsamını ve hesaplanması öğrenmek
 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Gümrük kanunu , gümrükle ilgili kavramlar, Gümrük Teşkilatı ve Birimleri
2. Hafta Gümrük belgeleri ve uygulamaları
3. Hafta Gümrük rejimleri: Transit, Dahilde İşleme, Antrepo ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimleri
4. Hafta Gümrük rejimleri: Geçici İthalat, Hariçte İşleme, Serbest Dolaşıma Giriş, İhracat Rejimi
5. Hafta Gümrük vergileri ve eş etkili vergiler
6. Hafta Gümrüklerde usulsüzlük ve vergi kaybına neden olan işlemler, gümrük vergilerinde cezalar, gümrük vergilerine itiraz
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta İthalatta gümrük işlemleri
9. Hafta İhracatta gümrük işlemleri
10. Hafta Serbest bölgelerde gümrük işlemleri
11. Hafta Eşyanın gümrüğe sunumu ve beyan çeşitleri
12. Hafta Eşyanın gümrük kıymeti ve belirleme esasları
13. Hafta Gümrük müşavirliği ve müşavir yardımcılığı Mevzuatı
14. Hafta Genel Tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 5 4 3 4 4
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 3 3 3 5 4
PY3) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 5 3 5 4 5
PY4) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak. 3 5 4 4 3
PY5) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 3 4 4 5 4
PY6) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 3 5 3 5 4
PY7) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak. 2 3 1 4 4
PY8) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4 4 5 4 5
PY9) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 4 3 5 3 4
PY10) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 3 4 4 3 4
PY11) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. 5 5 5 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 0 10 20
Sunum / Seminer hazırlama 2 0 10 20
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 20 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 168
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri