LOJ 101

Lojistiğe Giriş

Dersin Adı: LOJ 101 Lojistiğe Giriş
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Keskin, Hakan, Lojistik el kitabı,Ankara,2011
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencileri nitelikli işgücüne ihtiyaç duyan lojistik sektörüne hazırlamaktır
Dersin Özeti

Bu ders, lojistik hizmetlerinin ve tedarik zinciri faaliyetlerinin planlanması ve yönetimini incelemektedir. Fiziksel dağıtım ve lojistiğe giriş, lojistik sistemleri, ürün ve lojistik, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri, ambalajlama ve elleçleme, trafik yönetimi, envanter yönetimi prensipleri, dağıtım merkezleri ve ambarlama, lojistik maliyet analizleri ve tradeoff, bilgi teknolojileri ve elektronik lojistik, dış kaynak kullanımı ve üçüncü parti lojistik, tedarikçi seçimi ve geliştirilmesi, talep yönetimi, hızlı tepki, satıcı bazlı envanter yönetimi, lojistik opsiyonları, stratejik işbirlikleri ve performans ölçümü üzerinde durulan başlıca konulardır. Ayrıca, satın alma, malzeme yönetimi ve çok firmalı lojistik planlama konuları üzerinde de durulacaktır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1)Temel Lojistik kavramlarını bilir. 

2) Lojistiğin diğer ilişkili sektörler ile bağlantılarını bilir 
3) Lojistiğin diğer bilimler ile ilişkilerini bilir. 
4) Lojistiğin prensip ve unsurlarını bilir.
5) Lojistiğin akademik çözümünü yapabilir.
 
 
 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Lojistiğin tanımı ve tarihsel gelişimi
2. Hafta Lojistikle ilintili kavramların karşılaştırmalı analizi ve lojistik organizasyon
3. Hafta Lojistiğin akademik çözümü:Lojistiğin kapsamı,unsurları,prensipleri.
4. Hafta Lojistiğin akademik çözümü:Lojistik operasyonlar,karşı lojistik teorisi
5. Hafta Lojistiğin akademik çözümü:TKY ve lojistik,temintedarik lojistiği,İşletme-idame lojistiği kavramları.
6. Hafta Lojistiğin akademik çözümü:Ters ve yeşil lojistik kavramlar
7. Hafta CALS(bilgisayar destekli lojistik destek) ve DRP(dağıtım ihtiyaçları planlaması) kavramları.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta CRP(Sürekli bütünleme planı),ILS(Entegre lojistik destek) kavramları.
10. Hafta Lojistikte kıyaslama(benchmarking) ve döngüsü
11. Hafta Dünyada ve Türkiyede lojistik eğitim ve gelişimi.
12. Hafta Özel lojistik alanları:Gıda lojistiği, şehir lojistiği kavramları
13. Hafta Askeri lojistik, bilgi lojistiği, afet lojistiği ve üretim lojistiği kavramları
14. Hafta Lojistikte Kara,hava,Deniz,nehir,boru hattı ve Demiryolu taşımacılığı temel kavramları, Türkiyedeki durum.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak. 5 4 5 5 4
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak. 5 4 4 4 5
PY3) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 5 5 4 4 5
PY4) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak. 5 4 4 5 4
PY5) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanmak. 4 5 4 5 5
PY6) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 3 4 5 4 5
PY7) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanmak. 4 5 4 4 4
PY8) Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4 5 4 5 4
PY9) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek. 3 4 5 3 4
PY10) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 5 4 3 3 5
PY11) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. 4 5 4 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 10 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 10 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 10 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 138
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri