KYB 428

Küreselleşme ve Ulus Devlet

Dersin Adı: KYB 428 Küreselleşme ve Ulus Devlet
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 8
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Levent KALYON
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Akbulut, Argun, Küreselleşme, Ulus-Devlet ve Kamu Yönetimi, TODAİE, 2007
Yardımcı Ders Kitabı Şebnem Oğuz “Sermayenin Uluslararasılaşması: Devlet ve Emperyalizm” ODTÜ, 3-4 Aralık 2010, Dünya’da ve Türkiye’de Sosyalizm: Sorunlar ve Çözümler konulu atölye çalışmasında sunulan bildiri Sungur Savran, Kod Adı Küreselleşme- 21. Yüzyılda Emperyalizm, Su
Dersin Amacı Küreselleşme süreci günümüzde küresel, bölgesel ve yerel ölçeklerde ekonomik, siyasal, yönetsel ve toplumsal ilişkiler üzerinde dönüştürücü etkiye sahiptir. Bu derste küreselleşme ve ulus-devlet üzerine yapılan tartışmalar incelenerek; bu sürecin ulus-devlet üzerindeki etkileri ortaya konulacaktır.
Dersin Özeti

Küreselleşme süreci günümüzde küresel, bölgesel ve yerel ölçeklerde ekonomik, siyasal, yönetsel ve toplumsal ilişkiler üzerinde dönüştürücü etkiye sahiptir. Bu derste küreselleşme ve ulus-devlet üzerine yapılan tartışmalar incelenerek; bu sürecin ulus-devlet üzerindeki etkileri ortaya konulacaktır. Kökleri 1970’lere dayanan bu tartışmalar farklı yaklaşımları ve akımları ön plana çıkarmıştır. Derste neo-klasik, kurumsalcı, neoliberal yaklaşımlar ile bunlara yöneltilen eleştirel Marksist yaklaşımlar incelenecektir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Küreselleşme, kapitalizm ve ulus-devlet dönüşümüne ilişkin kuramsal tartışmaları irdeleyebilme,

Küreselleşme, kapitalizm ve ulus-devlet dönüşümüne ilişkin kuramsal tartışmaları irdeleyebilme

Küreselleşme, kapitalizm ve ulus-devlet dönüşümüne ilişkin kuramsal tartışmaları irdeleyebilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 10
Proje/Sunum/Seminer 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Küreselleşme kavramının anlamı ve tanımı
2. Hafta Küreselleşmenin tarihçesi ve dönemleri ve dinamikleri
3. Hafta Küreselleşmenin ekonomik boyutu ve kültürel boyutu
4. Hafta Küreselleşmenin siyasal boyutu
5. Hafta Modernleşmenin ironisi olarak küreselleşme
6. Hafta Küreselleşmeye yaklaşımlar (Kürselleşmeciler, Şüpheciler ve dönüşümcüler)
7. Hafta Küreselleşmenin sonuçları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Geleneksel devlette modern devlete geçiş süreci ve tarihsel gelişimi
10. Hafta Ulus devletin temel ve yapısal özellikleri
11. Hafta Milliyetçilik ve kültürel kimlikler
12. Hafta Milliyetçi süreçlerin tarihi
13. Hafta Küreselleşme sürecinin ulus devlet üzerine etkileri:Milli kimlik ve milli egemenlikte aşınma.
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri