KYB 421

Kent Toplum Bilimi

Dersin Adı: KYB 421 Kent Toplum Bilimi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrencinin kenti toplumbilimsel açıdan analiz eden görüş ve kavramlaştırmaları bilmesi ve yaşadığı kentin toplumsal ve mekânsal sorunlarını bu birikim çerçevesinde analiz etmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Kentleşme olgusunun tarihsel süreçte ve günümüzde toplumla olan ilişkisini inceler.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Kentsel yerleşmelerin tarihsel temellerini kavrar.

2. Kent toplumlarıyla ilgili geliştirilen başat kavram ve yaklaşımları sıralar.

3. Çağdaş kent sorunlarını, bunların nedenlerini ve küreselleşme süreciyle olan ilişkilerini bilir.

4. Kentsel yoksulluk, mekânsal ayrışma, kentsel kamusal hayatın gerilemesi gibi modern kentlerin güncel sorunlarını bilerek, kendi gündelik yaşam pratiğini bu birikim çerçevesinde yorumlar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kırda feodal ilişkilerin çözülmesi ve Ondokuzuncu Yüzyılda köyden kente göç
2. Hafta Endüstriyel kapitalizmin doğuşu ve kapitalist sanayi kenti
3. Hafta Büyük bunalım, İkinci Dünya Savaşı sonrası yeniden yapılanma ve Batı kent toplumu
4. Hafta Modern devletin (ve kent planlamanın) gelişimi
5. Hafta Kentte ortak kullanım varlıkları ve kamusal mekan
6. Hafta Kentte ortak kullanım varlıkları ve kamusal mekan
7. Hafta Geçmiş konuların gözden geçirilmesi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta G. Simmel: Metropol Ve Zihinsel Yaşam
10. Hafta L. Wirth: Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentlileşme
11. Hafta M. Castells: Kolektif Tüketim Ve Kent
12. Hafta M. Weber: Bir İdeal Tip Olarak Batı’da Kent
13. Hafta Kentleşme ve Suç
14. Hafta Final sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri