KYB 407

Çağdaş Siyasal Akımlar

Dersin Adı: KYB 407 Çağdaş Siyasal Akımlar
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Burak HERGÜNER
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Örnek Olay, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Cagdas Siyasal Akimlar – Halis Cetin, Siyaset Bilimi – Bahar Uste
Yardımcı Ders Kitabı Çağdaş Siyasal Düşünceler-Edward Mcnall Burns
Dersin Amacı Öğrencinin modern siyasal akımlar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları
1. 19. ve 20. Yüzyılların siyasal yaşamı üzerindeki etkilerini anlamak üzere modern siyasi 
 
ideolojilerin ana temsilcilerinin varsayımlarını ve fikirlerini açıklamak.  
 
2. Siyaset bilimi kavramlarının tartışmalı yapısını tanımak üzere siyasi meselelere farklı yaklaşımları 
 
karşılaştırmak.  
 
3. Siyasi teoriler ve gündelik siyasi yaşamın (pratik) birbiriyle ilişkisini kavramak üzere her 
 
düşünürün içinde yaşadığı sosyal, siyasi ve entellektüel bağlamı belirlemek 
 
4. Batı siyasi düşüncesine katkılarını belirlemek üzere bazı düşünürlerin diğerlerine etkilerini ve 
 
entellektüel miraslarını açıklamak. 
 
5. Siyaset bilimi disiplininde sistematik normatif sorgulamayı diğer sorgulama biçimlerinden ayırt 
 
etmek üzere, normatif argümanların nasıl oluşturulduğunu ve gerekçelendirildiğini anlamak. 
 
6. Sunum becerilerindeki yeterliliği göstermek üzere ders materyalinden ayrıntılı ve iyi ifade edilmiş 
 
sunumlar yapmak.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta ideoloji, Ideolojilerin Ortaya Cikisi, Iktidar, Mesruiyet ve Ideoloji, Ideolojinin Islevleri
2. Hafta Liberalizm, Liberalizmin Tarihi Kokenleri.
3. Hafta Liberalizmin Temel Ilkeleri,
4. Hafta Sosyalizm, Sosyalizm’in Tarihi Kokenleri, Utopik Sosyalizm
5. Hafta Marx ve Marksizm,
6. Hafta Fasizm, Italya’da Fasizmin Felsefi Kokenleri, Italya’da Fasizmin Pratigi
7. Hafta Arasinav
8. Hafta Almanya’da Fasizmin (Nazizm) Tarihi Kokenleri, Almanya’da Fasizmin (Nazizm) Felsefi Kokenleri
9. Hafta Anarşi ve Anarşizm
10. Hafta Muhafazakarlık, Muhafazakarlığın Temel İlkeleri
11. Hafta Feminizm, Cevrecilik –Ekoloji
12. Hafta Sunum
13. Hafta Sunum
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 4 3 1 2 1
PY2) PY 1 3 4 1 2
PY3) PY 2 1 2 1 4
PY4) PY 2 2 3 4 2
PY5) PY 2 4 2 3 3
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 5 0 70
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 11
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 21
Toplam İş Yükü (Saat) 152
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri