KYB 340

Kentsel Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma

Dersin Adı: KYB 340 Kentsel Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Levent KALYON
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı ŞENSES, Fiket, (2001), Küreselleşmenin Öteki Yüzü: Yoksulluk, İletişim Yayınları, İstanbul.
Yardımcı Ders Kitabı BUĞRA, Ayşe., KEYDER, Çağlar., (2008), Kent Nüfusunun En Yoksul Kesiminin İstihdam Yapısı ve Geçinme Yöntemleri, Sosyal Politika Forumu, İstanbul. BUĞRA, Ayşe., KEYDER, Çağlar., (2003), Yeni Yoksulluk ve Türkiye’nin Değişen Refah Rejimi, Ankara: UNDP.
Dersin Amacı Ders 20 yüzyıl sonlarından başlayarak gittikçe daha yoğunlaşan yoksulluk konusunu irdelemeyi amaçlamaktadır. Kentsel ve kırsal alanlardaki yoksulluk algısı ve sorunları, kentlerin yoksulluğu ve kentlerdeki yoksulluk konuları ayrı ayrı irdelenmekte, yoksulluğun günümüz dünyasında nasıl değerlendirildiği ele alınmaktadır. Konunun toplumsal boyutları kentl
Dersin Özeti

Dersin içeriği üç temel eksende geliştirilmiştir. Birinci aks yoksulluk kavramı üzerine kurgulanmıştır. Geniş anlamından detay kavramsal açılımlara ve tarihsel gelişiminden güncel tanımlamalara kadar yayılan bir skalada yoksulluk kavramı irdelenmektedir. İkinci aks katılım konusunu içermektedir. Çağımız toplumlarının en önemli ayırıcı niteliklerinden biri olan katılım konusu özellikle gelişmişlik sınıflamasında önemli bir belirleyicidir. Bu nedenle katılım konusu dersin önemli bir unsuru olarak ele alınmaktadır. Üçüncü eksen katılımın toplumsal ve siyasal arka planını ve kentsel toplumlarda katılım konusunun nasıl algılandığı ve uygulandığı irdelemesini kapsamaktadır.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Öğrenciler yoksulluk – Küreselleşme - Kentsel Sosyoloji - Ekonomik politika – Planlama arasındaki ilişkileri kavrayacaktır
  2. Öğrenciler kentsel sosyal yapı ve katılım konuları arasındaki ilişkileri kavrayacaktır
  3. Öğrenciler Türkiye’de sosyal yapı ve katılım konularının kentsel gelişme sürecindeki yerini öğrenecektir
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 10
Proje/Sunum/Seminer 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Yoksulluk nedir? Genel tanımlar. Mutlak yoksulluk, göreli yoksulluk
2. Hafta Dünya’da ve ülkemizde yoksulluk kavramının gelişimi, Kentsel Yoksulluk – Kırsal Yoksulluk, Küreselleşme ve yoksulluk ilişkisi.
3. Hafta Yoksulluk ve kentsel yoksulluk. Yoksulluk ve yoksunluk, Kentin yoksulluğu - Kentteki yoksulluk.
4. Hafta Kentsel yoksulluk- gelişmiş ülkeler ve Gelişmekte olan ülkelerde Kentsel yoksulluk kültürü. Gecekondulaşma ve çeperler.
5. Hafta Kentsel yoksulluk etkilenen kesimler, Yoksulluk ve kadın, Yoksulluk ve çocuk, Yoksulluk ve yaşlılık.
6. Hafta Yoksullukla mücadele, Önlemler, eylemler, politikalar.
7. Hafta Katılım nedir? Toplumsal- Siyasal katılım, Genel tanımlar,
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde katılım, Toplumsal ve siyasal katılım kültürü. Kentsel yaşama katılım.
10. Hafta Ülkemizde toplumsal katılım davranışları, Kentsel ve kırsal katılım,
11. Hafta Büyük Kentlerde yaşam, siyasal ve toplumsal katılım.
12. Hafta Toplumsal ve siyasal katılım örgütlenme ilişkisi.
13. Hafta Kentsel yoksulluk ve Toplumsal siyasal katılım ilişkisi.
14. Hafta Final
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri