KYB 306

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

Dersin Adı: KYB 306 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Emre KONGAR: 21. Yüzyılda Türkiye. Remzi Kitapevi, İstanbul, 2006. Memet ZENCİRKIRAN (ed): Dünden Bugüne Türkiye nin Toplumsal Yapısı. Nova yayınları, Ankara, 2006.
Yardımcı Ders Kitabı Yakup KEPENEK-Nurhan YENTÜRK: Türkiye Ekonomisi. Remzi Kitapevi, İstanbul, 2000. Birsen GÖKÇE: Türkiye nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar. Savaş Yayınevi, Ankara, 1996.
Dersin Amacı Türkiye de ekonomik ve toplumsal yapının temel unsurlarını ve özelliklerini, tarihsel gelişim sürecinde ve dönemsel açıdan siyasal ve kültürel gelişmeler bağlamında araştırmak ve tartışmak.
Dersin Özeti

Toplumsal Yapıya İlişkin Kavramlar- Türkiye de Toplumsal Yapının Temelleri: Osmanlıda Üretim Biçimi ve Toplum Yapı- Türkiye de Toplumsal Yapının Temelleri: Ulusal Bağımsızlık Mücadelesi- Türkiye de Toplumsal Yapının Temelleri: Atatürk Devrimleri ve Ulusal EkonomiCumhuriyetin İlk Yıllarında Ekonomik ve Toplumsal Yapının ÖzellikleriEkonomide Devletçilik Uygulamaları ve Sonuçları - II. Dünya Savaşı Yılları ve Sonrası Gelişmeler - Çok Partili Siyasal Sisteme Geçiş ve Demokrat Parti Dönemi Toplumsal Değişim- 1960-1980 Arası Siyasal, Toplumsal ve Ekonomik Gelişmeler- 1970 Ekonomik Krizi ve 1980 Sonrası Ekonomik Politikalarda Değişim- 1990 Sonrası Ekonomik, Siyasal ve Toplumsal Yapıda Yaşanan Gelişmeler- Günümüzde Ekonomik ve Toplumsal Yapının Genel Özellikleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Toplumsal yapı ile toplumsal değişim kavramları ve kuramlarını anlatabilmektir

2. Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal yapısını belirleyen faktörleri tartışabilmektir

3. Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal yapısı özelliklerini tarihsel süreçte dönemsel açıdan karşılaştırmalı olarak inceleyebilmektir

4. Toplumsal yapıya etkileri bakımından Türkiye’de yaşanan ekonomik ve siyasal gelişmeleri analiz edebilmektir

5. Günümüz Türkiye’sinde toplumsal, ekonomik ve siyasal yapının temel özellikleri ile sorunlarını değerlendirmek ve tartışabilmektir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Toplumsal Yapıya İlişkin Kavramlar
2. Hafta Türkiye de Toplumsal Yapının Temelleri: Osmanlıda Üretim Biçimi ve Toplum Yapı
3. Hafta Türkiye de Toplumsal Yapının Temelleri: Ulusal Bağımsızlık Mücadelesi
4. Hafta Türkiye de Toplumsal Yapının Temelleri: Atatürk Devrimleri ve Ulusal Ekonomi
5. Hafta Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ekonomik ve Toplumsal Yapının Özellikleri
6. Hafta Ekonomide Devletçilik Uygulamaları ve Sonuçları
7. Hafta II. Dünya Savaşı Yılları ve Sonrası Gelişmeler
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Çok Partili Siyasal Sisteme Geçiş ve Demokrat Parti Dönemi Toplumsal Değişim
10. Hafta 1960-1980 Arası Siyasal, Toplumsal ve Ekonomik Gelişmeler
11. Hafta 1970 Ekonomik Krizi ve 1980 Sonrası Ekonomik Politikalarda Değişim
12. Hafta 1990 Sonrası Ekonomik, Siyasal ve Toplumsal Yapıda Yaşanan Gelişmeler
13. Hafta Günümüzde Ekonomik ve Toplumsal Yapının Genel Özellikleri
14. Hafta Genel değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri