KYB 304

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi

Dersin Adı: KYB 304 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Güler, Birgül Ayman vd. (2009), Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, Ankara: İmge; Parlak
Yardımcı Ders Kitabı Emre, Cahit. Kamu Yönetimi Disiplininin Gelişim sürecinde Karşılaştırmalı Kamu Yönetiminin Yeri, Yönetim Bilimi Yazıları içinde, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2003, s. 69-99. Ergun, Turgay ve Polatoğlu Aykut. Kamu Yönetimine Giriş. TODAİE, Ankara, 1992, s. 85-
Dersin Amacı Çeşitli ülkelerdeki kamu yönetimlerinin oluşum ve gelişim aşamaları ile kamu yönetimlerinin yapısal ve işleyişsel yönden tanımlanması ve karşılaştırmalı bir perspektiften incelenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Örneklerle karşılaştırma kavramına giriş yapılması- Karşılaştırmalı yöntem, karşılaştırmanın önemi-yararları, karşılaştırılabilecek konular, karşılaştırma ölçütleri, karşılaştırmanın disiplinler arası niteliği, karşılaştırmayı kullanan bilim dalları, karşılaştırmalı yöntemi kullanma nedenleri, karşılaştırmalı çalışmanın aşamaları- Karşılaştırmalı yöntemin sorunları/zaafları/tehlikeleri, karşılaştırmalı kamu yönetiminin önemi ve tarihsel gelişimi, farklı kamu yönetimi modellerini karşılaştırmalı yöntemle irdelemenin yararları, karşılaştırılacak ülkelerin seçilme nedenleri. Dört temel devlet/yönetim geleneğinin açıklanması.- Fransa'nın idari yapısının Türkiye ile karşılaştırmalı değerlendirilmesi: Ülke profili, siyasal yapı, merkezi idare- Fransa'nın idari yapısının Türkiye ile karşılaştırmalı değerlendirilmesi: Merkez-yerel yönetimler arası ilişkiler, kamu personeli, güncel idari reformlar- Birleşik Krallık ile Türkiye'nin idari yapılarının karşılaştırmalı değerlendirilmesi- Almanya ve Türkiye'nin idari yapılarının karşılaştırılması- Amerika Birleşik Devletler ve Türkiye'nin idari yapılarının karşılaştırılması- İspanya ve Türkiye'nin idari yapılarının karşılaştırılması- Rusya ile Türkiye nin idari yapılarının karşılaştırılması Küresel ölçekteki kamu yönetimi reformlarının analizi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Çeşitli ülkelerin kamu yönetimi sistemlerini tanımlayabilme

2. Karşılaştırma aracılığıyla bütünsel bir bakış açısı kazanarak, dünya örnekleri çerçevesinde ülkemizdeki kamu yönetimi sisteminin daha iyi açıklayabilme

3. Kamu yönetim sistemimizin geliştirmesi (reformu) için neler yapılabileceği konusundaki öngörüde bulunabilme

4. Kamu yönetimi ile ilintili ya da genel sorunlar karşısında alternatif çözüm yolları öngörebilme

5. Sosyal bilimlerde karşılaştırma yöntemini uygulayabilme

6. Farklılıklara empatik davranış ortaya çıkarabilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Örneklerle karşılaştırma kavramına giriş yapılması.
2. Hafta Karşılaştırmalı yöntem, karşılaştırmanın önemi-yararları, karşılaştırılabilecek konular, karşılaştırma ölçütleri, karşılaştırmanın disiplinler arası niteliği, karşılaştırmayı kullanan bilim dalları, karşılaştırmalı yöntemi kullanma nedenleri, karşılaştırm
3. Hafta Karşılaştırmalı yöntemin sorunları/zaafları/tehlikeleri, karşılaştırmalı kamu yönetiminin önemi ve tarihsel gelişimi, farklı kamu yönetimi modellerini karşılaştırmalı yöntemle irdelemenin yararları, karşılaştırılacak ülkelerin seçilme nedenleri. Dört teme
4. Hafta Fransa`nın idari yapısının Türkiye ile karşılaştırmalı değerlendirilmesi: Ülke profili, siyasal yapı, merkezi idare
5. Hafta Fransa`nın idari yapısının Türkiye ile karşılaştırmalı değerlendirilmesi: Merkezyerel yönetimler arası ilişkiler, kamu personeli, güncel idari reformlar
6. Hafta Birleşik Krallık ile Türkiye`nin idari yapılarının karşılaştırmalı değerlendirilmesi
7. Hafta Almanya ve Türkiye`nin idari yapılarının karşılaştırılması
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Amerika Birleşik Devletler ve Türkiye`nin idari yapılarının karşılaştırılması
10. Hafta İspanya ve Türkiye`nin idari yapılarının karşılaştırılması
11. Hafta Rusya ile Türkiye nin idari yapılarının karşılaştırılması
12. Hafta İran İslam Cumhuriyeti ile karşılaştırma
13. Hafta Küresel ölçekteki kamu yönetimi reformlarının analizi
14. Hafta Genel Değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri