KYB 303

Yerel Yönetimler

Dersin Adı: KYB 303 Yerel Yönetimler
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Burak HERGÜNER
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı KELEŞ, Ruşen (2012),Yerinden Yönetim ve Siyaset, CEM Yayınevi, İstanbul ŞENGÜL, Ramazan (2013),Yerel Yönetimler, Umuttepe Yayınları,KOCAELİ
Yardımcı Ders Kitabı KARAMAN, Zerrin Toprak (1994);
Dersin Amacı Türkiye deki yerel yönetimlerin kuruluş felsefesini, yerel yönetim birimlerini, birlikleri, alanda hizmetlerin sunumunda etkili demokratik yapılanmalarını tanımlamak, yerelde hizmet bütünlüğünün nasıl sağlanacağını anlamak ve sorgulayarak analiz etmek.
Dersin Özeti

Yerel Yönetimler dersine ait konuların genel çerçevesinin sunumu -Derse ilişkin temel terminolojinin tanımlanması, - Yerel Yönetimler ve Kamu Hizmeti ilişkisi, Günümüzde Yerel Yönetiminde hizmet yaklaşımı ve gelişmeler, -İl Özel İdareleri mevzuat ve analiz- Osmanlı döneminde yerel hizmetler ve belediyeler, Vakıflar- Günümüzde Belediyeler Örgütsel Yapı Belediye ve Kentsel Hizmetler, Mahalle Örgütlenmesi ve Hizmetler, Belediyelerin Mali Yapısı- Büyükkent Belediyeleri, Yönetsel Yapı Dinamikleri, Büyük Kent Belediyesi Hizmetleri, Mali Yapılanma, Yerel Hizmetlere Gönüllü Katılım, Belediye Şirketleri-Köy Yönetimleri, İller Bankası ve Kamu Harcamaları, Kalkınma Ajansları ve yerelde yönetişim Yerelde Kurumsal-Toplumsal Sorumluluk projelerinde İşbirliği

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Yerel yönetim birimlerinin (il özel idaresi, belediye, köy ve birlikler) kuruluş amaçlarının temel felsefesini tanımlayabilmeli

2. Yerel yönetimlerin yürüttüğü kamusal hizmetlerle ilgili mevzuatı ana hatlarıyla belirtebilmeli

3. Yerel yönetimler ve yerel halkın karşılıklı hizmet ilişkilerini yorumlayabilmeli

4. Yerel yönetimlerin sürdürülebilir kentsel gelişme için birbirleriyle ve dış paydaşlarıyla bağlantılı kurumsal yapılanmalarını analiz edebilmeli

5. Yerel yönetimlerin varoluş nedenlerini devletin sürdürülebilirliği çerçevesinde inceleyebilmeli

6. Yerel yönetimler ve bağlantılı kurumsal yapılanmaların sürdürülebilir yaşam kalitesi göstergeleri içindeki yasal rolünü uygulamadaki sonuçları itibariyle kuramsal ve pratik bütünlüğünde analiz edebilmeli

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Yerel Yönetimler dersine ait konuların genel çerçevesinin sunumu Derse ilişkin temel terminolojinin tanımlanması,
2. Hafta Yerel Yönetimler ve Kamu Hizmeti ilişkisi, Günümüzde Yerel Yönetiminde hizmet yaklaşımı ve gelişmeler,
3. Hafta İl Özel İdareleri mevzuat ve analiz
4. Hafta Osmanlı döneminde yerel hizmetler ve belediyeler, Vakıflar
5. Hafta Günümüzde Belediyeler Örgütsel Yapı
6. Hafta Belediye ve Kentsel Hizmetler, Mahalle Örgütlenmesi ve Hizmetler,
7. Hafta Belediyelerin Mali Yapısı
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Büyükkent Belediyeleri, Yönetsel Yapı Dinamikleri,Büyük Kent Belediyesi Hizmetleri, Mali Yapılanma,
10. Hafta Yerel Hizmetlere Gönüllü Katılım, Belediye Şirketleri
11. Hafta Köy Yönetimleri,İller Bankası ve Kamu Harcamaları
12. Hafta Kalkınma Ajansları ve yerelde yönetişim
13. Hafta Yerelde Kurumsal-Toplumsal Sorumluluk projelerinde İşbirliği
14. Hafta Genel Değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 03 039
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 6 78
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 01 20 0 20
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 1 5
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 152
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri