KYB 302

İnsan Hakları Hukuku

Dersin Adı: KYB 302 İnsan Hakları Hukuku
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Durmuş Tezcan / Mustafa Ruhan Erdem / Oğuz Sancakdar/Rifat Murat Önok, İnsan Hakları El Kitabı, Ankara 2010. Gölcüklü A. Feyyaz / Gözübüyük Şeref , Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Ankara 1996.
Yardımcı Ders Kitabı Kapani Münci, İnsan Haklarının Uluslararası Boyutları, Ankara 2011. Kuçuradi İoanna , İnsan Hakları (Human Rights), İstanbul 2011. Ahmet Mumcu / Elif Küzeci , İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Ankara 2011.
Dersin Amacı İnsan hakları kavramının içeriğini ve insan hakları hukukundaki temel sorunları ulusal ve uluslararası boyutta incelemek.
Dersin Özeti

İnsan Hakları Düşüncesinin Tarihi Gelişimi, Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri, Protokoller hakkında genel bilgi sunumu- Türkiye nin Güncel sorunları: İnsan Hakları ve Demokrasi, Türk Anayasalarında İnsan Hakları ve Özgürlükleri ile İlgili Hükümler- Olağanüstü Hal Rejimlerinde Temel Hak ve Hürriyetlerinin Sınırlandırılması- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Görevleri, Yetkileri İle Verdiği Kararların Yaptırım Gücünün Türkiye Açısından Değerlendirilmesi- AİHM'nin Yeni Oluşumu ve Türkiye'ye İlişkin Bazı Davaları Hakkında Gözlemler- AİHM Kararları Işığında İfade Özgürlüğü- TBMM İnsan Hakları Komisyon Başkanlığı ve Çalışmalarının Değerlendirilmesi- Hürriyeti Bağlayıcı Cezaları İnfaz Sistemi: Kamu Sektörü-Özel Sektör İlişkisi- Özürlü Hakları ve Ülkemizdeki Gelişmeler- Kadınlara Yönelik Her Türlü Şiddet, Darp ve Kötü Muamelenin Önlenmesi Yönündeki Düzenlemeler ve Sorunlar- AİHM’ nde Türkiye ye Karşı Açılmış (Örnek) Davalar ve Değerlendirilmesi. Hapishane Yönetimi ve Hapishanelerde İnsan Hakları Sorunları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Ulusal hukukun insan haklarına ilişkin zaaflarını saptayabilmeli

2. Ulusal/ uluslararası denetim mekanizmalarının etkinlik ve işleyişini mukayese edebilmeli

3. Somut ihlal olguları/iddiaları karşısında ulusal hukukun evrensel insan haklarına standartlarıyla uyumunu sorgulayabilmeli

4. İnsan hakları ihlallerine karşı ulusal başvuru yollarını tanımlayabilmeli

5. İnsan hakları ihlallerine karşı uluslararası denetim yollarını tanıyabilmeli.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İnsan Hakları Düşüncesinin Tarihi Gelişimi,Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri, Protokoller hakkında genel bilgi sunumu
2. Hafta Türkiye nin Güncel sorunları: İnsan Hakları ve Demokrasi, Türk Anayasalarında İnsan Hakları ve Özgürlükleri ile İlgili Hükümler.
3. Hafta Olağanüstü Hal Rejimlerinde Temel Hak ve Hürriyetlerinin Sınırlandırılması
4. Hafta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Görevleri, Yetkileri İle Verdiği Kararların Yaptırım Gücünün Türkiye Açısından Değerlendirilmesi
5. Hafta AİHM`nin Yeni Oluşumu ve Türkiye`ye İlişkin Bazı Davaları Hakkında Gözlemler,
6. Hafta Loizidou Davasının Bir İnsan Hakkı Olup Olmayacağının İncelenmesi.
7. Hafta AİHM Kararları Işığında İfade Özgürlüğü
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta TBMM İnsan Hakları Komisyon Başkanlığı ve Çalışmalarının Değerlendirilmesi
10. Hafta Hürriyeti Bağlayıcı Cezaları İnfaz Sistemi: Kamu Sektörü-Özel Sektör İlişkisi.
11. Hafta Özürlü Hakları ve Ülkemizdeki Gelişmeler
12. Hafta Kadınlara Yönelik Her Türlü Şiddet, Darp ve Kötü Muamelenin Önlenmesi Yönündeki Düzenlemeler ve Sorunlar
13. Hafta AİHM nde Türkiye ye Karşı Açılmış (Örnek) Davalar ve Değerlendirilmesi.
14. Hafta Hapishane Yönetimi ve Hapishanelerde İnsan Hakları Sorunları.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri