KYB 301

Türk Siyasal Hayatı

Dersin Adı: KYB 301 Türk Siyasal Hayatı
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Burak HERGÜNER
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Türk Siyasal Hayatı – Yusuf Tekin, Cagatay Okutan Demokrasi Surecinde Turkiye – Feroz Ahmad
Yardımcı Ders Kitabı Akşin, Sina (haz.) (2005), Türkiye Tarihi 4 Çağdaş Türkiye (1908-1980), Cem Yayınevi
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere Türk siyasetinin tarihsel arka planını, yapısını, temel aktörlerini, ideolojilerini ve dinamiklerini tanıtmaktır.
Dersin Özeti

Ders konuları, tarihsel arka plan, erken Cumhuriyet dönemi, tek parti dönemi, çok partili hayata geçiş ve Demokrat parti dönemi, 1960 askeri darbesi, ve 1960 ve 1970’li yıllardaki siyasal ortamdır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1- Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarındaki süreklilikleri açıklayabilecekler.

2- Tek Parti Dönemi’nde yapılan sekülerleşme reformları, milli kimlik oluşturma çabaları ve ekonomi politikalarını açıklar, bu dönemin ne tür yönetim biçimi olduğunu açıklayabilecekler.

3- Çok partili hayata geçiş ve Demokrat Parti döneminde yaşanan siyasal toplumsal ve ekonomik değişimleri değerlendirebilecekler.

4- Türkiye’de demokratikleşmenin önündeki engeller ve demokratikleşme imkanlarını inceleyebilecekler.

5- Türkiye’nin sosyo-ekonomik yapısıyla siyasal yapısı arasındaki ilişkileri çözümleyebilme becerisi kazanma.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tarihsel arka plan
2. Hafta Tarihsel arka plan
3. Hafta Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu
4. Hafta Tek Parti Dönemi I
5. Hafta Tek Parti Dönemi II
6. Hafta Çok Partili Hayata Geçiş
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Demokrat Parti Dönemi
9. Hafta 1960 Askeri Müdahalesi
10. Hafta Anayasa Yapımı Siyaseti
11. Hafta 1970’lerde Din ve Siyaset, 1970’lerde Aşırı Sol ve Aşırı Sağ Hareketler
12. Hafta 1980 Askeri Müdahalesi ve Türkiye’de Demokratikleşme Sorunu
13. Hafta Sunum
14. Hafta Final sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri