KYB 207

Kamu Personel Yönetimi

Dersin Adı: KYB 207 Kamu Personel Yönetimi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli örgün
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Levent KALYON
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Tayfun AKGÜNER, Kamu Personel Yönetimi DER Yayınları, 2009 Nihat Kayar, Kamu Personel Yönetimi, Ekin, 2011.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Kamu personel yönetiminin önemi, amacı, niteliği, işlevleri, özel kesimdeki uygulamalardan ayrılan yönleri, kamu personel yönetiminin gelişimi süreci, çağdaş kamu personel yönetimi ilkelerini ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun esaslarını incelemek.
Dersin Özeti

Dünyada ve Türkiye'de kamu personel yönetiminin doğuşu ve gelişim süreci-  Kamu personel yönetimin tanımı, konusu, işlevleri- Kamu Personel Yönetimi ve Özel Sektör Personel Yönetimi Arasında Benzerlikler/Farklılıklar  -  Çağdaş Kamu Personel Yönetimi İlkeleri - Kamu Görevlileri İle İlgili Anayasal ilkeler- Kamu kesiminde istihdam biçimleri ve sayısal görünüm- Devlet memurları kanunu. Memurluğa Giriş, Sınavlar ve Adaylık Dönemi, Asli Memurluğa Atanma - Devlet memurları kanunu. Memuriyete ilişkin ödev ve sorumluluklar- Devlet memurları kanunu. Memuriyete ilişkin haklar, yasaklar- Devlet Memurluğunda sınıflandırma, ilerleme ve yükselmeler, yer değiştirmeler- Değerlendirme ve disiplin- Memurluğun sona ermesi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.    Çağdaş kamu personel yönetimi ilkelerini kavrayabilmeli.

2.    Kamu personel yönetiminin amacı ve önemini anlayabilmeli.

3.    Kamu ve özel sektörde personel yönetiminin farklı ve benzer yönlerini ayırt edebilmeli.

4.    Türkiye’de kamu personel yönetiminin tarihsel ve yönetsel gelişimini gözden geçirebilmeli.

5.    Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuatı örneklerle açıklayabilmeli.

6.    DMK uygulamaları üzerine politikaları değerlendirebilmeli.

7.     Personelle ilgili yaşanabilecek bir sorunun siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik, vs. boyutlarını belirleyebilmeli.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması/Staj - -
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar - -
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dünyada ve Türkiye`de kamu personel yönetiminin doğuşu ve gelişim süreci
2. Hafta Kamu personel yönetimin tanımı, konusu, işlevleri
3. Hafta Kamu Personel Yönetimi ve Özel Sektör Personel Yönetimi Arasında Benzerlikler/Farklılıklar
4. Hafta Çağdaş Kamu Personel Yönetimi İlkeleri
5. Hafta Kamu Görevlileri İle İlgili Anayasal ilkeler
6. Hafta Kamu kesiminde istihdam biçimleri ve sayısal görünüm
7. Hafta Devlet memurları kanunu. Memurluğa Giriş, Sınavlar ve Adaylık Dönemi, Asli Memurluğa Atanma
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Devlet memurları kanunu. Memuriyete ilişkin ödev, sorumluluk
10. Hafta Devlet memurları kanunu. Memuriyete ilişkin haklar, yasaklar
11. Hafta Devlet Memurluğunda sınıflandırma, ilerleme ve yükselmeler, yer değiştirmeler
12. Hafta Değerlendirme ve disiplin
13. Hafta Memurluğun sona ermesi
14. Hafta Dönemin gözden geçirilmesi, tartışmalı konular, öneriler.
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 4 4 4 3 4
PY2) 5 4 5 5 4
PY3) 4 3 4 4 5
PY4) 3 2 3 4 3
PY5) 4 4 4 4 4
PY6) 5 4 5 5 5
PY7) 4 3 4 4 4
PY8) 5 5 5 5 5
PY9) 4 4 4 5 4
PY10) 4 5 5 3 4
PY11) 4 3 5 3 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 2 3 65
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 1 11
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 2 0 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 10 1 11
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 1 16
Yari Yılsonu sınavı 1 15 1 16
Toplam İş Yükü (Saat) 145
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri