KYB 206

Sosyal Psikoloji

Dersin Adı: KYB 206 Sosyal Psikoloji
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi KYB 107 Toplumbilim (Dersin alınması için önceden alınması şart olunan ders)
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Çiğdem Kağıtçıbaşı (2010) Günümüzde İnsan ve İnsanlar - Sosyal Psikolojiye Giriş (İstanbul:Evrim Yayınevi)
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Sosyal psikoloji konusu hakkında öğrencileri bilinçlendirmektir
Dersin Özeti

Sosyoloji ile ilgili temel kavramlar, Sosyoloji biliminin insan yaşamındaki Yeri, Sosyal Psikoloji Araştırmalarında Yöntem ve Örnekler, Sosyal etki ve Uyma, Tutum Değişimine Kuramsal Yaklaşımlar, Tutum Değişimine Kuramsal Yaklaşımlar, İletişim, Sosyal Biliş (Sosyal Algı) Sosyal psikolojik içerikli film sunumları, Grup yapısı ve Dinamiği Sosyal psikolojik içerikli film sunumları

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Sosyal psikoloji nedir bu konuda bilinçlendirmek.

2. Sosyal psikolojini diğer bilimlerle ilişkisini ve tarih içinde gelişimin görebilmek

3. Sosyal psikoloji bilgileri hangi çalışmalarla ne tür yöntemler kullanılarak elde edildiğini tanıma ve değerlendirmek

4. Toplumda hangi tür etkiler altında kalıp davranışlarımızı şekillendirdiğimizi fark edebilmek

5. Bireye ait bir özellik olan tutumun ne olduğunu öğrenme ve anlamak

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sosyoloji ile ilgili temel kavramlar, Sosyoloji biliminin insan yaşamındaki Yeri
2. Hafta Tanışma ve Derse Genel Bir Giriş
3. Hafta Sosyal Psikoloji Nedir?
4. Hafta Sosyal Psikoloji Araştırmalarında Yöntem ve Örnekler
5. Hafta Sosyal etki ve Uyma
6. Hafta Tutumlar
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Tutum Değişimine Kuramsal Yaklaşımlar
9. Hafta Tutum Değişimine Kuramsal Yaklaşımlar Sosyal psikolojik içerikli film sunumları
10. Hafta İletişim, Propaganda: Tutum Değiştirme Süreci sosyal psikolojik içerikli film sunumları
11. Hafta İletişim, Propaganda: Tutum Değiştirme Süreci Sosyal psikolojik içerikli film sunumları
12. Hafta Sosyal Biliş (Sosyal Algı) Sosyal psikolojik içerikli film sunumları
13. Hafta Grup yapısı ve Dinamiği Sosyal psikolojik içerikli film sunumları
14. Hafta Final sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri