KYB 205

Medeni Hukuk

Dersin Adı: KYB 205 Medeni Hukuk
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Akıntürk Turgut, Medeni Hukuk, İstanbul 2010. Öztan Bilge, Medeni Hukukun Temel Kavramları, Ankara 2011
Yardımcı Ders Kitabı Havutçu Ayşe / Zevkliler Aydın / Gürpınar Damla, Medeni Hukuk (Temel Kavramlar), Ankara 2008.
Dersin Amacı Kişiler hukuku, aile hukuku ve eşya hukuku alanlarında mesleki gereklilik düzeyinde temel bilgileri aktarmak.
Dersin Özeti

Anayasa Kavramı, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi; Siyasal İktidarın Niteliği, İktidarın Kurumsallaşması, Anayasaların Diğer Yasalarla İlişkisi ve Farkları, Anayasaların Niteliği. Anayasal Devlet ve Anayasalı Devlet Ayrımı; Ayrımın Siyasal İktidar, Yönetilenler ve Yönetimle İlişkisi. Anayasa Türleri; Maddi ve Şekli Anayasa Ayrımı ve Örnekleri. Anayasaya Göre Devlet Sistemi: Yasama-Yürütme-Yargı İlişkisine Göre Devlet Sistemleri. Türk Anayasal Gelişmelerine Genel Bakış.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Türk Medeni Kanunu'nun başlangıç hükümlerini açıklayabilmeli

2. Kişiliğin başlangıcı ve sona ermesini, hak ehliyetini açıklayabilmeli

3. Fiil ehliyeti yönünden kişileri sınıflandırmak, her bir grupta yer alan kişilerin hukuki işlem ehliyetlerini, gerçekleştirdikleri haksız fiillerden sorumlu olup olmadıklarını tespit edebilmeli

4. Tüzel kişiliği, tüzel kişiliğin başlangıcını ve sona ermesini açıklayabilmeli

5. Evliliğin genel hükümlerini, boşanma nedenlerini, boşanmanın sonuçlarını belirtebilmeli

6. Ayni hakları, türlerini açıklayabilmeli.

7. Zilyetliği, zilyetliğin koruma yollarını izah edebilmeli

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Medeni Hukuk Kavramı, Medeni Hukukun Kaynakları, TMK`ya hakim olan ilkeler
2. Hafta Eski ve Yeni Medeni Kanun`a göre
3. Hafta İyiniyet, İspat Yükü, Resmi Sicil ve Senetler
4. Hafta Kişi ve Kişilik Kavramları, Gerçek Kişilik (Başlangıcı- Sona Ermesi), Gerçek Kişinin Hak ve Fiil Ehliyeti
5. Hafta Hısımlık, Yerleşim Yeri, Kişiliğin Korunması, Ad ve Adın Korunması Kişisel Durum Sicilleri
6. Hafta Tüzel Kişiler Türleri, Tüzel Kişiliğin Başlangıcı, Tüzel Kişilerin Hak ve Fiil Ehliyeti, Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi, Dernekler ve Vakıflar
7. Hafta Aile Hukuku; Anayasa`ya Göre Aile ve Devletin Pozitif Ödevleri, Nişanlanma ve Evlenme, Evliliğin Genel Hükümleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Eşlerin Karşılıklı Görevleri, Evlilik Birliğin Korunması, Evlilik Birliğini Temsil Yetkisi, Eşler Arasında Mal Rejimi
10. Hafta Evliliğin Sona Ermesi, Evliliğin Hükümsüzlüğü, Boşanma ve Sonuçları
11. Hafta Evlat Edinme, Velayet ve Vesayet Hukuku
12. Hafta Eşya Hukuku; Ayni Haklar: Mülkiyet Hakkının Türleri, Kazanılması, Kaybı ve Korunması
13. Hafta Zilyetlik Kavramı, Türleri ve Korunması, Tapu Sicili Mülkiyet ve Sınırlı Ayni Haklar
14. Hafta Genel Değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri