KYB 204

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler

Dersin Adı: KYB 204 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Yaşar GÜRBÜZ, Karşılaştırmalı Politik Sistemler, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2007
Yardımcı Ders Kitabı -Ersin Kalaycıoğlu,Siyasal Rejim Tasarımı ve Demokrasi, İktisat Dergisi, Nisan 1999, s.5-20. - Cem Eroğul, Çağdaş Devlet Düzenleri, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2008. -Ersin Kalaycığlu ve Deniz Kağnıcıoğlu (der), Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Anadolu Üni
Dersin Amacı Ülkelerin tarihsel ve sosyolojik özelliklerinin bir ürünü olan siyasal sistemlerin; ortaya çıkışı, tarihsel kökenleri ve işleyişi ile ilgili bilgilerin edinilmesi, güncel siyasal gelişmelerin değerlendirilmesinde büyük önem taşıdığından karşılaştırmalı çözümlemeler yapabilmek için gerekli bilgi bu ders kapsamında öğrenciye verilmektedir. Öğrencinin
Dersin Özeti

Yöntem ve temel kavramlar- Karşılaştırmalı siyasetin farklı teorik yaklaşımları- Demokrasinin kaynakları- Ülke incelemeleri için karşılaştırma ölçütleri, konuları- Siyasal kurumlar ve yapılar ( yasama, yürütme, yargı erkleri, seçim sistemleri, siyasal partiler, çıkar grupları)- Britanya'daki parlamentarizm- Almanya'daki parlamenter federalizmBelçika'da federalizm ve ulusal kimlikler- Fransa ve ABD'deki başkanlık sistemi ve kaynakları

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Toplumsal dinamikleri etkileyen siyasi yapılanmaları ulusal ve uluslararası düzeyde analiz edebilmeli

2. Teorik bilgiyi pratiğe aktarabilme, uygulamaları analiz edebilme ve paylaşabilme yöntemlerini ana hatlarıyla ortaya koyabilmeli

3. Siyasal sistemler ile hükümet sistemleri konularında muhakeme, karşılaştırma ve analiz yapmayı kavrayabilmeli

4. İngiltere, Fransa, ABD, Almanya gibi ülkelerin siyasal sistemlerini kıyaslayabilmeli

. Demokrasinin tarihsel kökenlerini, farklı demokrasilerin artı ve eksilerini inceleyebilmeli

6. Türkiye’deki sistemi başka sistemlerle karşılaştırabilmeli ve karşılaştırmalı siyasal çözümleme yapabilmeli

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Yöntem ve temel kavramlar. Demokrasi, cumhuriyet ve otoriter sistemler. Siyasal kurumlar ve yapılar ( yasama, yürütme, yargı erkleri, seçim sistemleri, siyasal partiler, çıkar grupları)
2. Hafta Karşılaştırmalı siyasetin farklı teorik yaklaşımları
3. Hafta Ülke incelemeleri için karşılaştırma ölçütleri, konuları
4. Hafta Türkiye’de Siyasal sistem
5. Hafta Britanya`daki parlamentarizm
6. Hafta ABD başkanlık sistemi (Yasama ve yürütme)
7. Hafta ABD başkanlık sistemi (Yargı, siyasal partiler, kurumlar)
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Fransa
10. Hafta Belçika ve İsviçre
11. Hafta Japonya ve Çin
12. Hafta Rusya`daki yarı başkanlık sisteminin özellikleri eski SSCB
13. Hafta Almanya ve İran
14. Hafta Dönemin gözden geçirilmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri