KYB 108

Siyaset Bilimine Giriş

Dersin Adı: KYB 108 Siyaset Bilimine Giriş
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Burak Hergüner
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Halis Çetin, ``Siyaset Bilimi``, Ankara, 2015. Andrey Heywood, Siyaset, Adres Yayınevi, 2013. Ahu Tunçel, Bir Siyaset Felsefesi: Cumhuriyetçi Özgürlük, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010.
Yardımcı Ders Kitabı Cemil OKTAY, Siyaset Bilimi İncelemeleri
Dersin Amacı Bu dersin amacı, siyaset kavramı üzerine genel bir çerçeve sunmak ve Siyaset Bilimi`nin temel kavramlarını tanıtmaktır.
Dersin Özeti

Siyaset kavramı ne ifade eder? Siyaset Bilimi'nin tarihçesi. Meşruiyet. Devlet. Demokrasi. İnsan Hakları. İdeolojiler. Siyasi partiler. Türkiye'de seçimler. Sivil toplum.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersi alan öğrencileri

-Siyaset Bilimi'nde tartışılan konu başlıklarını öğrenecek,

-Siyasetin tarihini, işleyişini ve küresel siyasette öne çıkan meseleleri inceleyecek,

-Siyaset mekanizmasının nasıl işlediğini Türkiye örneğinde ele alacaklardır.

-Günlük siyasal hayattaki gelişmeler hakkında analiz yapabilme becerisi.

-Siyaset bilimine ait temel kavramları analiz eder.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40 40
Yılsonu sınavı 60 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Siyaset Nedir?
2. Hafta Siyaset Bilimi Tarihi
3. Hafta Siyasal İktidar
4. Hafta Meşruiyet
5. Hafta Devlet
6. Hafta Siyasal İdeolojiler
7. Hafta Siyasal Sistemler
8. Hafta Arasınav
9. Hafta İnsan Hakları
10. Hafta Siyasal Partiler
11. Hafta Seçimler ve Seçim Sistemleri
12. Hafta Türkiye`de Seçimler ve Seçim Sistemleri
13. Hafta Sivil Toplum ve Baskı Grupları
14. Hafta Küreselleşme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 30 0 30
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 0 20
Yari Yılsonu sınavı 1 20 0 20
Toplam İş Yükü (Saat) 165
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri