KYB 107

Toplumbilim

Dersin Adı: KYB 107 Toplumbilim
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Serpil Tepecik
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Anthony Giddens.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Toplumbilim dersinin amacı Kamu Yönetimi bölümü öğrencilerine genelde içinde yaşadıkları toplum ve özelde içinde çalışacakları iş ortamlarında karşılaşacakları toplumsal yapılar hakkında temel bazı kavramları öğretmektir. Toplumbilim dersi siyaset bilimi, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler alanında uzmanlaşacak olan öğrencilerimiz için önemli ders
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları

Toplumbilim dersinde öğrenecekleri temel kavramlar  öğrencilerimizin var olan siyasal, idari ve diplomatik sorunların analizi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi süreçlerindeki en önemli yardımcıları olacaktır. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 10 10
Proje/Sunum/Seminer 10 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20 20
Yılsonu sınavı 60 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı
2. Hafta Günümüzde Toplumu İncelemek
3. Hafta Modernizm
4. Hafta Küreselleşme ve Modernite
5. Hafta Toplumsal Bölünmeler
6. Hafta Toplumsal Sınıf
7. Hafta Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Irk ve Etnisite
10. Hafta Aile Yaşamı
11. Hafta Çalışma Yaşamı
12. Hafta Eğitim
13. Hafta Kitle İletişim Araçları ve İletişim
14. Hafta Sonuç
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 20 0 20
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 3 0 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 30 0 30
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 0 20
Yari Yılsonu sınavı 1 20 0 20
Toplam İş Yükü (Saat) 168
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri