KYB 103

Hukukun Temel Kavramları

Dersin Adı: KYB 103 Hukukun Temel Kavramları
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Uzaktan Eğitim
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Asıf YOLDAŞ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım, Örnek Olay, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Fevzi DEMİR, Hukukun Temel Kavramları, Birleşik Yayıncılık, 2007. - Erol AKI, Hukukun Temel Kavramları, Fakülteler Kitabevi, 2004.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Hukukun kaynaklarını, temel kavramlarını ve terimlerini öğrenmek; hukuksal düşünce tarzının günlük hayata yansıtılabileceği ölçüde edinmek üzerine odaklanılmıştır.
Dersin Özeti

Anayasa Kavramı, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi; Siyasal İktidarın Niteliği, İktidarın Kurumsallaşması, Anayasaların Diğer Yasalarla İlişkisi ve Farkları, Anayasaların Niteliği. Anayasal Devlet ve Anayasalı Devlet Ayrımı; Ayrımın Siyasal İktidar, Yönetilenler ve Yönetimle İlişkisi. Anayasa Türleri; Maddi ve Şekli Anayasa Ayrımı ve Örnekleri. Anayasaya Göre Devlet Sistemi: Yasama-Yürütme-Yargı İlişkisine Göre Devlet Sistemleri. Türk Anayasal Gelişmelerine Genel Bakış.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Hukuk sisteminin temel kavram ve ilkelerini tanımlamak

2. Hukuk kurallarının unsurlarını ve diğer kurallarla ilişkilerini tespit etmek

3. Hukuk kurallarını günlük hayattaki olaylara uygulamak

4. Yargı kararlarının gerekçelerinin hukuka uyarlılığını eleştirmek

5. Var olan kuralları toplumsal gereksinimleri karşılama yeterliliği ve olması gereken hukuk yönünden analiz etmek

6. Hukuksal konularda yasal içerik ve biçime uygun basit bir dilekçe yazmak

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Toplumsal Kurallar; Hukuk Kavramı; Hukuk Kurallarının Amacı, Yaptırımı ve Türleri
2. Hafta Hukukun Temel Kaynakları (Anayasa, Yasa, Kanun Hükmünde Kararname, Uluslararası Sözleşme, Tüzük ve Yönetmelik Kavramları)
3. Hafta Hukukun Yardımcı Kaynakları (Yargı Kararları, Doktrin); Hukuk Sistemleri
4. Hafta Anayasa Hukukunun Genel Kavramları (Devlet Kavramı, Devlet Biçimleri)
5. Hafta Anayasa Hukukunun Özel Kavramları (Devletin Temel Nitelikleri, Temel Hak ve Ödevler)
6. Hafta Cumhuriyetin Temel Organları(Yasama, Yürütme,Yargı)
7. Hafta İdare Hukuku Kavramı ve Ceza Hukuku Kavramı
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Yargılama Hukuku; İcra ve İflas Hukuku; Mali Hukuk;
10. Hafta Devletler Genel Hukuku; Sosyal Güvenlik Hukuku; Kişiler, Aile, Miras ve Eşya Hukuku Kavramları
11. Hafta Borçlar Hukuku; Ticari İşletme, Şirketler, Kıymetli Evrak, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku
12. Hafta İş Hukuku; Bankacılık Hukuku; Sermaye Piyasası Hukuku; Toprak Hukuku; Uzay Hukuku; Maden Hukuku; Çevre Hukuku; Noterlik Hukuku, Hava Hukuku
13. Hafta Hukuki İlişki ve Hak Kavramı; Kişilik Kavramı; Kişi Ehliyeti; Kamu Hakları ve Türleri
14. Hafta Özel Haklar ve Türleri; Hakkın Konusu ve Hakka Konu Olabilen Eşya Türleri, Hakların Kazanılması ve Kaybedilmesi; Hakların Korunması; Hakların Kazanılması, Kullanılması ve Kaybında Dürüst Davranma ve İyi niyet Kuralı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 4 3 1 2 1
PY2) PY 1 3 4 1 2
PY3) PY 2 1 2 1 4
PY4) PY 2 2 3 4 2
PY5) PY 2 4 2 3 3
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 0 8
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 1 21
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 21
Toplam İş Yükü (Saat) 148
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri