KYB 101

Yönetim Bilimine Giriş

Dersin Adı: KYB 101 Yönetim Bilimine Giriş
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 7
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yoktur
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Burak HERGÜNER
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Yonetim Bilimi ve Turk Kamu Yonetimi – Yusuf Sahin Yonetim Bilimi ve Cagdas Yonetim Teknikleri – Bekir Parlak
Yardımcı Ders Kitabı Yönetim Bilimi- Ali ÖZTEKİN- Siyasal Kitabevi
Dersin Amacı Bu ders; öğrencilere yönetim bilimin temel kavramları, yönetim teorileri ve yöneticinin görevleri hakkında genel bilgiler vermeyi amaçlamaktadır
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları

ÖÇ - 1 :

Yönetimi bilimiyle ilgili temel kavramları tanımlayabilecekler.

ÖÇ - 2 :

Kamu ve özel sektördeki örgütlerdeki faaliyetleri bu kavramlarla betimleyebilecekler.

ÖÇ - 3 :

Değişik yönetsel faaliyetlerde bu temel kavramları uygulayabileceğini gösterebilecekler.

ÖÇ - 4 :

Karmaşık yönetsel sorunların küçük parçalarını ayırt edebilme ve bunların bütünle ilişkisini, mümkünse, şekillerle gösterebilecekler.

ÖÇ - 5 :

Zayıf ve güçlü yanlarını da dikkate alarak bir örgütü yeniden yapılandırabilecekler.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 1 10
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Yonetimin Boyutlari, Yonetimde Etkinlik ve Verimlilik
2. Hafta Örgüt ve Yönetim Kuramları
3. Hafta Klasik Yonetim Kurami - 1
4. Hafta Klasik Yonetim Kurami - 2
5. Hafta Neo-Klasik Yonetim Kuramlari - 1
6. Hafta Neo-Klasik Yonetim Kuramlari - 2
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Modern Yonetim Kuramlari - 1
9. Hafta Modern Yonetim Kuramlari - 2
10. Hafta Orgutlerde Liderin Yeri ve Fonksiyonu
11. Hafta Sunum
12. Hafta Sunum
13. Hafta Sunum
14. Hafta Final sınavı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Kamu Yönetimine dair problemleri anlayıp yorumlayabilmeli 5 4 4 4 3
PY2) Hukuk nosyonuna sahip olmalı 3 3 4 4 3
PY3) Öz farkındalığa sahip olmalı 3 3 3 3 3
PY4) Diğer anabilim dalları ile ilişki kurabilmeli 5 4 4 4 5
PY5) Önerilen çözümü savunabilmeli 3 4 4 4 4
PY6) Problemin çözümü için ortaya atılacak çözüm yollarını ve çözümde kullanılacak ilkeleri bilmeli 4 3 3 4 3
PY7) İşlemsel ve taktik düzeylerde karar almaya hazırlanmalı 4 2 4 4 5
PY8) Stratejik karar almaya katılma becerisi bulunmalı 4 4 5 4 5
PY9) Bütüncül yargıda bulunma ve stratejik çözümlerin eleştirel değerlendirmesini yapma becerileri 5 3 5 4 5
PY10) Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi yönetim alanlarının çeşitli düzeylerinde görev alabilecek nitelikleri olmalı 4 3 5 4 4
PY11) Ulusal ve uluslararası düzeyde yönetim, hukuk, siyaset, kentleşme ve çevre sorunları alanlarında ortaya çıkan teorik ve pratik yenilikleri takip edebilme, bu alanlarda yorum, analiz ve değerlendirme yapabilmeli 5 3 5 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 18 1 19
Sunum / Seminer hazırlama 1 19 1 20
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 3 0 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 1 12
Yari Yılsonu sınavı 1 20 1 21
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri