KTE 222

Endüstriyel Atık Su Artımı

Dersin Adı: KTE 222 Endüstriyel Atık Su Artımı
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 2
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı M.J.Hammer, M.J.Hammer, Jr.,
Yardımcı Ders Kitabı .R.Camp,
Dersin Amacı İçme suyu hazırlanması ve atık su arıtma teknolojileri alanında lisansüstü tez çalışması yapacak öğrenciler için yararlı olacaktır. Bu ders kapsamında, Türkiye’de ve dünyada kullanılan içme suyu su ve atık su arıtma teknolojileri ele alınacaktır.
Dersin Özeti
Suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, suyun kalitesini etkileyen faktörler, içme, yer altı, doğal, deniz ve yüzey sularının özellikleri, kimyasal, fiziksel ve biyolojik olarak suyun arıtılmasında kullanılan yöntemler, biyolojik ve organik kirlilik, bakteri büyümesi, nitrifikasyon ve denitrifikasyonun prensipleri, su kalitesine yönelik kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analiz yöntemleri ve prensipleri; endüstriyel su ve atık su arıtım teknolojileri; içme suyu temini; atık su deşarj sistemleri; işlenmiş atık suyun yeniden kullanılması; soğutma kulesi suyu hazırlama; buhar kazanı suyu hazırlama.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Su kimyası ve atık su arıtma teknolojilerinin temel prensiplerini ve teknolojilerini öğrenmek.
  2. Türkiye’de ve dünyada kullanılan su ve atık su arıtma teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak
  3. İçme suyu temini; atık su boşaltım sistemleri; işlenmiş atık suyun yeniden kullanılması hakkında bilgi sahibi olmak.
  4. Literatür araştırmasının temel ilkelerini kavrayabilme
  5. Yapılan literatür araştırmasını yazılı ve görsel olarak etkin bir şekilde sunabilme
  6. Dünya’da ve Türkiye’ de su kirliliğinin önemini kavrayabilme, uygulanan farklı arıtma yöntemlerinin etkinlikleri üzerine yorum yapabilme
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Su Kaynakları ve içme suyu gereksinimi
2. Hafta Suyun fiziksel yapısı ve kimyasal özellikleri, Yeraltı suyu kalitesi, doğal, deniz ve yüzey sularının özellikleri
3. Hafta İçme ve endüstriyel kullanım amacına göre sularda aranan özellikler
4. Hafta Su sertliği ve neden olduğu problemler
5. Hafta Kimyasal yöntemlerle atık su arıtımı
6. Hafta Fiziksel yöntemlerle atık su arıtımı
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Su Arıtımında Temel Biyolojik Yöntemler
9. Hafta Analiz yöntemlerinin prensibi, laboratuar analiz yöntemleri ve amaçları
10. Hafta İçme ve kullanma suyuna özel analizler. -BOD, COD, TOC, Nitrojen, Fosfor, Sülfür
11. Hafta Nitrojen döngüsü, biyolojik ve organik düzensizliklerin açıklanması
12. Hafta Mikrobiyolojik analiz yöntemleri ve amaçları
13. Hafta Soğutma suyu hazırlanması
14. Hafta Buhar kazanı besleme suyu hazırlanması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Endüstriyel Atık Su Artımı alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma 3 4 4 3 4
PY2) Alanında edindiği bilgileri kullanabilme ve uygulayabilme 4 5 4 3 4
PY3) Alanındaki analiz sonuçlarını yorumlayabilme ve değerlendirebilme 5 4 5 3 4
PY4) Alanındaki gerekli olan teknikleri ve modern cihazları kullanabilme 4 4 3 3 4
PY5) Alanındaki süreçlerde toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olma 2 1 2 2 2
PY6) Çalışma arkadaşları ve danışmanları ile sorunlara ilişkin çözüm önerileri ve düşünceleri hakkında iletişim kurabilme 3 4 3 3 4
PY7) Uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme ve farklı disiplinlerdeki ekip ve kişilerle çalışabilme 3 3 3 3 3
PY8) Endüstriyel Atık Su Artımı ile ilgili konularda çevresini bilgilendirebilme 4 4 5 4 5
PY9) Edindiği bilgi ve becerilerini değerlendirebilme ve öğrenme gereksinimlerini kendi kendine karşılayabilme 1 2 2 3 2
PY10) Endüstriyel Atık Su Artımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme 2 2 3 3 3
PY11) Kalite yönetimi, çevre koruma ve çalışma güvenliği bilincinde olma 3 2 3 3 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 1 14
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 5 5
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 3 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 15 15
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 15 15
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 2 2
Yari Yılsonu sınavı 1 0 2 2
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri