KTE 221

Kimyasal Proses Teknolojileri

Dersin Adı: KTE 221 Kimyasal Proses Teknolojileri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Ünal SANIGÖK, İ.Ü. Müh. Fak., Anorganik Endüstriyel Kimya, İ. Ü. Yayınları S.no.3451
Yardımcı Ders Kitabı H. YALÇIN, M. GÜRÜ., Çimento ve Beton Palme yayıncılık 2012 M. BENGİSU., Seramik bilimi ve mühendisliği, Palme yayıncılık, 2006
Dersin Amacı 1) Endüstride organik ve anorganik kimyasalların üretim teknolojileri teorik olarak öğrenciye anlatılarak öğrencinin bu konularda genel bilgilere sahip olmasını sağlamaktır
Dersin Özeti
Endüstriyel gazlar. Endüstriyel karbon. Alkali ve toprak alkali metal tuzların üretim teknolojileri. Anorganik asitlerin üretim teknolojileri. Bor ve bor bileşiklerinin üretim teknolojileri, Elektrolitik üretim endüstrileri. Çimento, cam ve seramik endüstrileri
Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Organik ve anorganik kimyasalların tanıtılması konusunda öğrenci bilgi sahibi olacaktır

2) Organik ve anorganik maddelerin endüstriyel üretim şemalarının şematik gösterimi üzerinden öğrencinin teorik bilgilerinin pekiştirilmesi sağlanacaktır

3)Endüstriyel gazlar, endüstriyel tuzlar ve bor bileşikleri endüstrileri öğretilecektir

  

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Endüstriyel gazlar
2. Hafta Linde ve Claude Yöntemleriyle havanın sıvılaştırılması
3. Hafta Linde çift kolonlu rektifikasyon sisteminde oksijen ve azot üretimi
4. Hafta Endüstriyel karbon
5. Hafta Alkali ve toprak alkali metal tuzların üretim teknolojileri
6. Hafta Problemlerin Çözümü
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Anorganik asitlerin üretim teknolojileri
9. Hafta Bor ve bor bileşiklerinin üretim teknolojileri
10. Hafta Elektrolitik üretim endüstrileri
11. Hafta Çimento endüstrisi
12. Hafta Çimento endüstrisi
13. Hafta Cam ve seramik endüstrileri
14. Hafta Cam ve seramik endüstrileri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Kimyasal Proses teknolojisi alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma 1 1 1 1 1
PY2) Alanında edindiği bilgileri kullanabilme ve uygulayabilme 5 5 5 5 5
PY3) Alanındaki analiz sonuçlarını yorumlayabilme ve değerlendirebilme 1 1 1 1 1
PY4) Alanındaki gerekli olan teknikleri ve modern cihazları kullanabilme 2 2 2 2 2
PY5) Alanındaki süreçlerde toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olma 2 2 2 2 2
PY6) Çalışma arkadaşları ve danışmanları ile sorunlara ilişkin çözüm önerileri ve düşünceleri hakkında iletişim kurabilme 2 2 2 2 2
PY7) Uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme ve farklı disiplinlerdeki ekip ve kişilerle çalışabilme 2 2 2 2 2
PY8) Kimyasal Proses teknolojisi ile ilgili konularda çevresini bilgilendirebilme 1 1 1 1 1
PY9) Edindiği bilgi ve becerilerini değerlendirebilme ve öğrenme gereksinimlerini kendi kendine karşılayabilme 1 1 1 1 1
PY10) Kimyasal Proses teknolojisi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme 1 1 1 1 1
PY11) Kalite yönetimi, çevre koruma ve çalışma güvenliği bilincinde olma 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 2 15 0 9
Uygulamalı Ders 14 1 0 20
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 1 0 10
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 2 1 5
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 14 2 1 20
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 8 1 1 10
Ara Sınavlar 1 6 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 8
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri