KTE 220

Gıda Kimyası

Dersin Adı: KTE 220 Gıda Kimyası
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Heimann, W., 1980, Fundamentals of Food Chemistry, The Avi Publishing Company, 344 pp.
Yardımcı Ders Kitabı Lee, F.A., 1983, Basic Food Chemistry Second edition, The Avi Publishing Company, 563 pp. Gunstone, F.D., Harwood, J.L. & Padley, F.B., 1986, The Lipid Handbook, Chapman and Hall, London, 571 pp. YARDIMCI KİTAPLAR: deMan, J.M., 1990, Principles of Food Ch
Dersin Amacı Gıda Kimyası I dersi gıda mühendisliği eğitiminde temel bir derstir. Dersin amacı, besin maddelerinin temel bileşenlerinden olan yağ, protein, mineral maddeler ve suyun bileşimi ve özellikleriyle, işleme ve depolama sırasındaki fiziksel ve kimyasal değişmeleri açıklamaktır.
Dersin Özeti
Su (su ve buzun fiziksel özellikleri, su molekülünün yapısı, su tipleri, su aktivitesi ve gıdaların bozulması), proteinler (amino asitlerin özellikleri ve reaksiyonları, amino asitlerin sınıflandırılması, amino asitlerin nicel ve nitel tayini, proteinlerin yapısı, proteinlerin biyolojik değeri, proteinlerin fizikokimyasal özellikleri, proteinlerin sınıflandırılması, proteinlerin nicel ve nitel tayini), lipitler (lipit ve yemeklik yağların tanımı ve sınıflandırılması, yağ asitlerinin yapısı ve özellikleri, lipitlerin kimyasal özellikleri, düz zincirli ve aromatik yapılı yağ alkolleri, yağların bozulmasını önlemede kullanılan antioksidanlar), mineral maddeler (minerallerin sınıflandırılması, minerallerin doğada ne şekilde bulunduğu, minerallerin emilimi üzerine etki eden faktörler), toksik mineraller.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları
1 Su ve buzun fiziksel özellikleri, su molekülünün yapısı, su tiplerini öğrenme
2 Su aktivitesi ve gıdaların bozulması arasındaki ilişkinin öğrenilmesi
3 Amino asitlerin özellikleri ve reaksiyonları, sınıflandırılması, nicel ve nitel tayinlerini öğrenme
4 Proteinlerin yapısı, biyolojik değeri, fizikokimyasal özellikleri, sınıflandırılması, nicel ve nitel tayininin öğrenilmesi
5 Lipitlerin ve yemeklik yağların tanımı ve sınıflandırılmasının öğrenilmesi
6 Yağ asitlerinin yapısı ve özelliklerinin öğrenilmesi
7 Lipitlerin kimyasal özelliklerinin öğrenilmesi
8 Düz zincirli ve aromatik yağ alkollerinin öğrenilmesi
9 Yağların bozulmasını önlemede kullanılan antioksidanların öğrenilmesi
10 Mineral maddelerin sınıflandırılması, doğada ne şekilde bulunduğu, minerallerin emilimi üzerine etki eden faktörlerin öğrenilmesi

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, su aktivitesi, gıdalarda bulunan su tipleri
2. Hafta Lipitler ve yemeklik yağlar; tanım ve sınıflandırma
3. Hafta Basit, konjuge ve türev lipitler, yapı ve özellikleri
4. Hafta Yağ asitleri; isimlendirme, sınıflandırma, doymuş, doymamış, çok doymamış yağ asitlerinin yapı ve özellikleri
5. Hafta Lipitlerin kimyasal özellikleri; hidroliz ve esterleşme tepkimeleri
6. Hafta Çift bağlarda meydana gelen tepkimeler; hidrojenasyon ve halojen katılması tepkimeleri
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Otoksidasyon ve fotooksigenasyon tepkimeleri
9. Hafta Amino asitlerin özellikleri ve reaksiyonları
10. Hafta Amino asitlerin sınıflandırılması, nicel ve nitel tayinleri
11. Hafta Proteinlerin yapısı ve özellikleri
12. Hafta Proteinlerin sınıflandırılması ve nicel ve nitel tayini
13. Hafta Mineraller
14. Hafta Toksik mineraller
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir. 3 4 4 3 4
PY2) Gıda mühendisliği-Gıda kalite kontrol ve analizi bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir. 4 5 4 3 4
PY3) Gıda mühendisliği bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar. 5 4 5 3 4
PY4) Gıda kalite kontrol ve analizi uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır. 4 4 3 3 4
PY5) Teknik resim yapar. 2 1 2 2 2
PY6) Algoritmik düşünür. 3 4 3 3 4
PY7) Gıda mühendisliği- Gıda kalite kontrol ve analizi problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar. 3 3 3 3 3
PY8) Gıda mühendisliği- Gıda kalite kontrol ve analizi takımlarında veya bireysel çalışır. 4 4 5 4 5
PY9) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler. 1 2 2 3 2
PY10) Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 2 2 3 3 3
PY11) Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar. 3 2 3 3 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 1 14
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 5 5
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 3 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 15 15
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 15 15
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 2 2
Yari Yılsonu sınavı 1 0 2 2
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri