KTE 218

Biyokimya

Dersin Adı: KTE 218 Biyokimya
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Biyokimya 1, 3. Basım, Prof. Dr. Engin Gözükara, Nobel Kitapevi (1997), İstanbul; Biyokimya, 6. Baskı, Edip Keha, İrfan Küfrevioğlu, Aktif yayınevi, (2007)
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Biyokimyasal süreçlerde yer alan biyomoleküllerin yapı ve fonksiyonlarını öğretmek. Biyomoleküllerin metabolizmasını kavratmak.
Dersin Özeti
Giriş, Biyokimyasal Prensipler, Amino Asitler, Peptidler, Proteinler, Protein Metabolizması, Enzimler, Koenzimler, Porfirinler, Nükleik Asitler ve Metabolizmaları, Karbonhidratlar ve Metabolizmaları, Lipidler ve Metabolizmaları, Vitaminler, Hormonlar. 
 

 

Dersin Öğrenim Çıktıları
1-Suyun, tampon çözeltinin temel özelliklerini ve biyokimya açısından önemini tanımlar. 
2-Proteinler, karbonhidratlar, lipitler, nükleik asitler, vitaminler gibi biyomoleküllerin yapı ve fonksiyonlarını tanımlar. 
3-Enzimlerin yapı ve fonksiyonları ile enzimatik katalizi ilişkilendirir. 
4-Biyomoleküllerin metabolizmasını inceler. 
5-Biyomoleküllerin metabolizmaları arasındaki ilişkiyi yorumlar 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Biyokimyaya giriş ve biyokimyasal prensipler
2. Hafta Suyun temel özellikleri ve biyokimya açısından önemi
3. Hafta Tampon çözeltinin önemi
4. Hafta Aminoasitlerin kimyasal yapısı, fonksiyonları ve özellikleri
5. Hafta Proteinlerin primer, sekonder, tersiyer ve kuaterner yapıları ve fonksiyonları
6. Hafta Karbonhidratların kimyasal yapısı, fonksiyonları ve özellikleri
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Lipidlerin kimyasal yapısı, fonksiyonları ve özellikleri
9. Hafta Karbonhidratların metabolizması
10. Hafta Lipidlerin metabolizması
11. Hafta Proteinlerin metabolizması
12. Hafta Nükleik asitler kimyasal yapısı, fonksiyonları ve özellikleri ve Nükleik asitlerin metabolizması
13. Hafta Vitaminler
14. Hafta Hormonlar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Kimya endüstrisi alanında bilgi ve donanıma sahip olur 3 4 4 3 4
PY2) Laboratuar çalışmalarında kullanılan kimyasalların güvenlik ile ilgili kurallarını açıklar, kuralları uygular ve kimyasalların çevreye olan etkilerini tanımlar. 4 5 4 3 4
PY3) Laboratuar ekipmanlarını kullanır, laboratuarda tek başına ve grup çalışmasıyla bilimsel araştırma yapar. 5 4 5 3 4
PY4) Temel kimya prensiplerini öğrenir ve bu prensipleri kimyasal problemlerin çözümünde kullanır. 4 4 3 3 4
PY5) Kimyasal analizde karşılaşabileceği hataları ve bunların giderilme yollarını ilişkilendirir. 2 1 2 2 2
PY6) Analitik kimya, anorganik kimya, biyokimya, fizikokimya ve organik kimya gibi kimya biliminin ana bilim dallarının temel prensiplerini kullanır ve anabilim dalları arasında ilişki kurar. 3 4 3 3 4
PY7) Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip ederek, bu gelişmeleri iş hayatında uygulayabilir. 3 3 3 3 3
PY8) Çevre koruma ve işçi sağlığı mevzuatlarını bilir, gerekli tedbirleri uygulayabilir. 4 4 5 4 5
PY9) Mesleği ile ilgili sorumlulukları alarak sorumlulukları çerçevesinde ekili iletişim kurabilir. 1 2 2 3 2
PY10) Matematiğe ve fiziğe ilişkin temel bilgileri öğrenir ve mesleğinde kullanabilir. 2 2 3 3 3
PY11) Endüstride kullanılan ve üretilen malzemeleri ve kimyasalları tanır, reaksiyonlarını yazar ve yorumlar. 3 2 3 3 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 1 14
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 5 5
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 3 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 15 15
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 15 15
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 2 2
Yari Yılsonu sınavı 1 0 2 2
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri