KTE 217

Kimyasal Proses Teknolojileri

Dersin Adı: KTE 217 Kimyasal Proses Teknolojileri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Austin, G.T., Chemical Process Industries, Shereves Chemical Process Industries, Fifth Ed., McGraw-Hill Book Company, New York, 1984.
Yardımcı Ders Kitabı Durusoy T., Gümüşderelioğlu, M., Basic Chemical Process Industries, ISBN 975-270-432-8, Ankara 2004.
Dersin Amacı Kimya teknolojisinin önemli inorganik ve organik teknolojilerini öğrencilere tanıtmak. Öğrencilere kütüphane ve internette araştırma yapmayı öğretmek. Rapor hazırlamak ve sözlü sunum yapmak. Öğrencileri mühendislik etik konularında bilinçlendirmek.
Dersin Özeti
Kimyasal proses endüstrilerinin genel tanıtımı. Su sertliği, suda safsızlığa neden olan maddelerin tanımlanması, saflaştırma yöntemleri, atıksuyun tanımı ve sınıflandırılması, arıtma yöntemleri, Enerji ve yakıtlar, kömür ve kömürden üretilen kimyasal maddeler, sıvı ve gaz yakıtlar. Çimento Endüstrisi, Klor-Alkali Endüstrileri, Azot ve Gübre Endüstrileri, Kükürt Endüstrisi, Yüzey Kaplama Endüstrileri, Şeker Endüstrisi, Fermentasyon Endüstrileri, Kağıt Endüstrisi, Seramik, Cam ve Plastik Endüstrileri, Sabun ve Deterjan Endüstrileri, Bor Kimyasalları Endüstrileri 

 

Dersin Öğrenim Çıktıları
 1. Hava ve su kirliliği gibi ülkemizi ve tüm dünyayı ilgilendiren temel problemlerin oluşum nedenlerini kavrayabilmek ve alınması gereken önlemleri tartışabilmek
 2. Bazı endüstriyel üretim süreçlerinin dünyada ve Türkiye`de nasıl gerçekleştirildiğini kavrayabilmek.
 3. Endüstride uygulanan bazı kimyasal süreçler ile ilgili olarak hammaddeden ürüne kadar uzanan değişimleri basit akım şemaları ile açıklayabilmek.
 4. Akım şemalarında yer alan fiziksel ve kimyasal değişimleri tanımlayabilmek.
 5. Üretim sürecinde açığa çıkabilecek yan ürünleri değerlendirme yöntemlerini tartışabilmek ve zararlı maddelerin insan sağlığına etkilerini ve bertaraf yöntemlerini açıklayabilmek.
 6. Endüstride kullanılan suyun kalitesi ve sularda sertlik yapan maddeleri tanımlayabilmek ve suyun kullanılacağı amaca uygun hale getirilmesinde uygulanan yöntemleri açıklayabilmek.
 7. Atık suları sınıflandırabilmek ve bu suların arıtılmasında uygulanan yöntemleri açıklayabilmek.
 8. Klasik ve alternatif enerji kaynaklarını öğrenmek ve enerji tasarrufunun önemini anlayabilmek.
 9. Hava ve su kirliliği gibi ülkemizi ve tüm dünyayı ilgilendiren temel problemlerin oluşum nedenlerini kavrayabilmek ve alınması gereken önlemleri tartışabilmek
 10. Bazı endüstriyel üretim süreçlerinin dünyada ve Türkiye`de nasıl gerçekleştirildiğini kavrayabilmek.
 11. Endüstride uygulanan bazı kimyasal süreçler ile ilgili olarak hammaddeden ürüne kadar uzanan değişimleri basit akım şemaları ile açıklayabilmek.
 12. Akım şemalarında yer alan fiziksel ve kimyasal değişimleri tanımlayabilmek.
 13. Üretim sürecinde açığa çıkabilecek yan ürünleri değerlendirme yöntemlerini tartışabilmek ve zararlı maddelerin insan sağlığına etkilerini ve bertaraf yöntemlerini açıklayabilmek.
 14. Endüstride kullanılan suyun kalitesi ve sularda sertlik yapan maddeleri tanımlayabilmek ve suyun kullanılacağı amaca uygun hale getirilmesinde uygulanan yöntemleri açıklayabilmek.
 15. Atık suları sınıflandırabilmek ve bu suların arıtılmasında uygulanan yöntemleri açıklayabilmek.
 16. Klasik ve alternatif enerji kaynaklarını öğrenmek ve enerji tasarrufunun önemini anlayabilmek.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kimya EndüstrisiGiriş:Kimyasal proses endüstrilerinin özellikleri, İşletmelerin ölçeği, Kimyasal üreten önemli ülkeler, Önemli sektörler ve ürünleri, Türkiyede Kimyasal Proses Endüstrileri, Çevresel Konular.
2. Hafta Su koşullandırma ve Atıksu arıtım işlemleri, Hammadde olarak su, Sertlik, özel su problemlerinin kontrol edilmesi ve giderilmesi
3. Hafta Atıksuyun tanımı ve sınıflandırılması, arıtma yöntemleri
4. Hafta Enerji ve yakıtlar, Katı fosil yakıtlar, kömür ve kömürden üretilen kimyasal maddeler
5. Hafta Sıvı fosil yakıtlar, gaz fosil yakıtlar
6. Hafta Nükleer enerji, hidroelektrik güç, jeotermal enerji, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, biyokütle ve hidrojen enerjisi. Enerjinin dönüşümü, enerji ve çevre
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Çimento Endüstrisi
9. Hafta Klor-Alkali Endüstrileri, Azot ve Gübre Endüstrileri
10. Hafta Kükürt Endüstrisi, Yüzey Kaplama Endüstrileri
11. Hafta Şeker Endüstrisi, Fermentasyon Endüstrileri
12. Hafta Kağıt Endüstrisi, Seramik, Cam ve Plastik Endüstrileri
13. Hafta Sabun ve Deterjan Endüstrileri, Bor Kimyasalları Endüstrileri
14. Hafta Genel değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen bilimleri ve mühendislik alanında temel bilgileri kazanarak, bu bilgileri karmaşık kimya mühendisliği problemlerine ve yeni teknolojilere uygulayabilir. 2 2 2 2 2
PY2) Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek yeni teknolojik uygulamalardaki gelişmeleri veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak takip edebilir. 4 4 4 4 4
PY3) Kimya mühendisliğinde karmaşık bir sistemin ve/veya sürecin tasarımını gerçekçi kısıtlar altında ölçeklendirip projelendirebilir. 1 1 1 1 1
PY4) Bilgisayar destekli teknik resim becerisini kimya mühendisliği tasarım ve uygulamasında etkin kullanabilir. 2 2 2 2 2
PY5) Mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları, bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin biçimde seçip kullanabilir. 2 2 2 2 2
PY6) Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlar. 2 2 2 2 2
PY7) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebililik konularında farkındalığa sahiptir. 2 2 2 2 2
PY8) Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz edip yorumlayarak yazılı bir rapor şeklinde sunabilir. 1 1 1 1 1
PY9) Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir. 1 1 1 1 1
PY10) Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini Türkçe ve İngilizce dillerini kullanarak sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek etkin iletişimde bulunur. 2 2 2 2 2
PY11) Mesleki etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahiptir. 2 2 2 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 2 15 0 9
Uygulamalı Ders 14 1 0 20
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 1 0 10
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 2 1 5
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 14 2 1 20
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 8 1 1 10
Ara Sınavlar 1 6 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 8
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri