KTE 216

Metalürji

Dersin Adı: KTE 216 Metalürji
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 1
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Metalurji sektöründe kullanılan teknik terimleri ve bu terimlere ait uygulamaları öğrenir.
Dersin Özeti
Metalurjik Hammaddeler ve Ön işlemler, Cevher, Konsantre ve Geri Dönen Malzemeler, Cevher Hazırlama Yöntemleri, Pirometrik Proseslerin Genel Karakteristikleri, Oksit, Klorür, Sülfür ve Karbür Oluşumu, Metal Bileşikleririn Buhar Basıncı sıcaklık İlişkileri, Kavurma, Uçurma, Parçalama, Kalsinasyon, Mat Oluşumu ve Ergitmesi, Curuf Oluşumu ve Ergitmesi, Redüksiyon, Redükleyici Ergitme İşlemleri, Pirometrik Rafinasyon İşlemleri. Hidrometalurji. Elektro metalurji.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları
1 Metalurjinin tanımını ve sınıflandırılmasını bilir
2 Alanlarında kullanılan teknik terimleri ve uygulama alanlarını bilir
3 Cevher hazırlama ve metal eldesine kadar giden işlemleri öğrenir
4 Cevherden metal eldesindeki kimyasal işlemleri bilir
5 Piro metalurji ile ilgili işlemleri bilir.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Metalurjinin tanımı ve bölümleri
2. Hafta Cevher tanımı ve cevher hazırlama işlemleri
3. Hafta Kırma ,öğütme,eleme işlemleri
4. Hafta Metal oksitler,metal sülfürler ve metal karbonatlar
5. Hafta Ergitme işlemleri
6. Hafta Kavurma ve kavurma yöntemleri
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Curuf yapıcı maddeler ve özellikleri
9. Hafta Curuf oluşumu ve curuf özellikleri
10. Hafta Ergitme
11. Hafta Redukleyici ve redüksiyonlu ergitme
12. Hafta Arıtma (rafinasyon) işlemleri
13. Hafta Metalurjik yakıtlar
14. Hafta Refrakter malzemeler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir. 3 4 4 3 4
PY2) Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar 4 5 4 3 4
PY3) Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır ve Teknik resim kullanarak iletişim kurar. 5 4 5 3 4
PY4) Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar. 4 4 3 3 4
PY5) Bireysel olarak veya takımlarda çalışır. 2 1 2 2 2
PY6) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur. 3 4 3 3 4
PY7) Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır 3 3 3 3 3
PY8) Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 4 4 5 4 5
PY9) Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır. 1 2 2 3 2
PY10) Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir. 2 2 3 3 3
PY11) Kalite yönetimi, çevre koruma ve çalışma güvenliği bilincinde olma 3 2 3 3 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 1 14
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 5 5
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 3 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 15 15
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 15 15
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 2 2
Yari Yılsonu sınavı 1 0 2 2
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri