KTE 214

Sistem Analizi ve Tasarım

Dersin Adı: KTE 214 Sistem Analizi ve Tasarım
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Sistem Analizi ve Tasarımı dersi kapsamında ilgili alandaki problemi tanımlayabilme
Dersin Özeti

Sistem analizi ile proje geliştirme

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Sistem Analizi ve Tasarımı dersi kapsamında ilgili alandaki problemi tanımlayabilme ve proje analizini gerçekleştirebilme.

2. Konu ile ilgili sektör araştırması ve literatür taraması yapabilme

3. Uygulama geliştirme yazılımı ve ihtiyaçlara bağlı diğer yazılım ve bileşenleri seçebilme

4. Proje için arayüz tasarımı, veritabanı tasarımı, kodlama, test ve hata giderme süreçlerini gerçekleştirebilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sistem Analizi ve Tasarımına Giriş
2. Hafta Sistem Yaklaşımı
3. Hafta Sistem Yaklaşımı
4. Hafta Bilgi Sistemleri Planlama
5. Hafta Bilgi Sistemleri Analizi
6. Hafta Bilgi Sistemleri Tasarımı
7. Hafta Bilgi Sistemleri Kurulması
8. Hafta İhtiyaç Mühendisliği ve Modelleme
9. Hafta Yapısal Modelleme
10. Hafta Sistem Mimarisi ve Kullanıcı Arayüzü Tasarımı
11. Hafta Dokümantasyon, Test ve Kurma
12. Hafta İzleme ve Değerlendirme
13. Hafta Proje Planlama ve Yönetimi
14. Hafta Proje Planlama ve Yönetimi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Sistem Analizi ve Tasarımı alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma 3 4 4 3 4
PY2) Alanında edindiği bilgileri kullanabilme ve uygulayabilme 4 5 4 3 4
PY3) Alanındaki analiz sonuçlarını yorumlayabilme ve değerlendirebilme 5 4 5 3 4
PY4) Alanındaki gerekli olan teknikleri ve modern cihazları kullanabilme 4 4 3 3 4
PY5) Alanındaki süreçlerde toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olma 2 1 2 2 2
PY6) Çalışma arkadaşları ve danışmanları ile sorunlara ilişkin çözüm önerileri ve düşünceleri hakkında iletişim kurabilme 3 4 3 3 4
PY7) Uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme ve farklı disiplinlerdeki ekip ve kişilerle çalışabilme 3 3 3 3 3
PY8) Sistem Analizi ve Tasarımı ile ilgili konularda çevresini bilgilendirebilme 4 4 5 4 3
PY9) Edindiği bilgi ve becerilerini değerlendirebilme ve öğrenme gereksinimlerini kendi kendine karşılayabilme 1 2 2 3 2
PY10) Sistem Analizi ve Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme 2 2 3 3 3
PY11) Kalite yönetimi, çevre koruma ve çalışma güvenliği bilincinde olma 3 2 3 3 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 1 14
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 5 5
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 3 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 15 15
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 15 15
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 2 2
Yari Yılsonu sınavı 1 0 2 2
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri