KTE 213

Fizikokimya

Dersin Adı: KTE 213 Fizikokimya
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı P. W. Atkins, “Physical Chemistry” 6th ed., Oxford University Press, (1998)
Yardımcı Ders Kitabı Prof.Dr. Özgül Koçak, Prof.Dr. Çetin Güler, Doç.Dr. Nursel Acar, “Fizikokimya, Gazlar ve Termodinamik Cilt I, Genişletilmiş 3. Baskı, ” E.Ü. Fen Fakültesi yayınları No:177, (2013) J. H. Noggle, “Physical Chemistry” 3th ed., Harper Collins Publishers Inc.
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencinin gerçek gazlar, termodinamik yasaları ve çeşitli kimyasal işlemlere uygulamaları gibi başlıklar altında bilgi ile donatılmasıdır.
Dersin Özeti
Gazlar, hal eşitlikleri, moleküler hızlar ve çarpışma kuramı, termodinamiğin birinci yasası (ısı, iş, enerji ve entalpi), termodinamiğin ikinci yasası (entropi ve serbest enerji) termodinamiğin üçüncü yasası, saf maddelerde denge (kimyasal potansiyel, faz dengeleri), kimyasal tepkimelerde ısı ve serbest enerji değişimi, denge sabitlerine ısı ve basıncın etkisi, heterojen tepkimeler.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları
1 Maddelerin özellikleri hakkında genel bilgi sahibi olma
2 İdeal ve gerçek gazlar arasında ilişki kurabilme
3 Gazların kinetik teorisinde gerekli matematik bilgilerini kullanabilme
4 Gazlarda termodinamik bağıntıları kavrayabilme
5 Termodinamiğin yasalarını öğrenme
6 Termodinamik bağıntıları kullanırken hangi yöntemi kullanacağına karar verebilme.
7 Çizdiği grafikten elde ettiği sonuçları termodinamik bağıntılarla açıklayabilme
8 Araştırma sonuçlarını değerlendirme, karşılaştırma ve yorumlayabilme

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Maddenin Özellikleri, ideal gazlar, gerçek gazlar
2. Hafta Gerçek gaz izotermleri, Gazların Kinetik Teorisi
3. Hafta Moleküllerin birbirleri ile çarpışması
4. Hafta Termodinamiğin sıfırıncı ve birinci yasası
5. Hafta İç enerjinin ve entalpinin sıcaklıkta değişimi
6. Hafta Isınma ısıları ve Enerji arasındaki bağıntı
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Termodinamiğin ikinci yasası, Carnot makinesi
9. Hafta Entropi değişiminin hesaplanması
10. Hafta Adyabatik olaylarda entropi değişimi İzotermal olaylarda entropi değişimi
11. Hafta Faz değişimi termodinamiği
12. Hafta Termodinamiğin üçüncü yasası
13. Hafta Kimyasal Potansiyel, Oluşum ısısı
14. Hafta Entalpinin sıcaklıkta değişimi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 5 5 5 4 5
PY2) 1 1 1 2 4
PY3) 5 5 5 5 4
PY4) 2 2 2 4 1
PY5) 2 2 2 4 1
PY6) 2 2 2 2 2
PY7) 2 2 2 2 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 2 1 1 1
PY10) 5 1 1 1 1
PY11) 3 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 2 28
Ödevler 1 5 0 5
Sunum / Seminer hazırlama 1 3 1 4
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 5 2 1 15
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri