KTE 211

Malzeme Bilgisi

Dersin Adı: KTE 211 Malzeme Bilgisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Onaran, Kaşif. Malzeme bilimi problemleri ve çözümleri. Bilim Teknik yayınevi, 1996.
Yardımcı Ders Kitabı Callister, WD.,
Dersin Amacı Mühendislik malzemelerinin tanımlanması, metal malzemelerin yapıları ve deformasyon özellikleri, demir esaslı malzemelerin özelliklerinin iyileştirilmesi amacıyla uygulanan işlemlere ait bilgilendirme.
Dersin Özeti
Mühendislik Malzemelerinin Tanımlanması ve Gruplandırılması , Atomik Yapı, Bağ Türleri ve Özellikleri, Kristal Yapı ve Özellikleri, Allotropi, Kristal Yapı Hataları, Metalik Malzemelerin Deformasyonu ,Metallerin Katılaşması, Alaşım Türleri, Metallerde Yayınma Olayı, Faz Kanunları ve Faz Diyagramları , Faz Dönüşümleri,Fe-C Sistemi, Metallere Uygulanan Isıl İşlemler, Malzeme Muayeneleri - Tahribatlı ve Tahribatsız Malzeme Muayene Yöntemleri, Metal Malzemelerde Korozyon ve Korunma

 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Öğrenciler temel malzeme bilgisi kazanırlar.
  2. Öğrenciler makine mühendislerinin iş hayatında ihtiyaç duyacağı temel mesleki terminoloji ve bilgiyi öğrenirler.
  3. Öğrenciler, malzemelerin üretiminde ve kullanımında ihtiyaç duyulacak özellikleri ortaya koyabilecek beceriyi kazanırlar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Mühendislik Malzemelerinin Tanımlanması ve Gruplandırılması
2. Hafta Malzeme Seçim Kriterleri, Malzemelerin Şekillendirilebilmesine Etkiyen Faktörler
3. Hafta Atomik yapı, Bağ çeşitleri ve Metallere Kazandırdığı Özellikler
4. Hafta Kristal Yapı ve Çeşitleri ve Özellikleri, Allotropi, Miller İndisleri
5. Hafta Kristal Yapı hataları Oluşum Nedenleri ve Çeşitleri
6. Hafta Metalik Malzemelerin Deformasyonu, Metallerin Katılaşması
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Metallerde Yayınma
9. Hafta Faz Kanunları ve Diyagramları
10. Hafta Fe-C Denge Diyagramı ve Faz Özellikleri
11. Hafta Demir Esaslı Malzemeler, Sınıflandırılması ve Standartları
12. Hafta Metallere Uygulanan Isıl İşlemler, Alından Su Verme
13. Hafta Malzeme Muayeneleri, Tahribatlı ve Tahribatsız Yöntemler
14. Hafta Malzeme Muayeneleri, Tahribatlı ve Tahribatsız Yöntemler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Malzeme Bilgisi alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma 2 2 2 2 2
PY2) Alanında edindiği bilgileri kullanabilme ve uygulayabilme 4 4 4 4 4
PY3) Alanındaki analiz sonuçlarını yorumlayabilme ve değerlendirebilme 1 1 1 1 1
PY4) Alanındaki gerekli olan teknikleri ve modern cihazları kullanabilme 2 2 2 2 2
PY5) Alanındaki süreçlerde toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olma 2 2 2 2 2
PY6) Çalışma arkadaşları ve danışmanları ile sorunlara ilişkin çözüm önerileri ve düşünceleri hakkında iletişim kurabilme 2 2 2 2 2
PY7) Uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme ve farklı disiplinlerdeki ekip ve kişilerle çalışabilme 2 2 2 2 2
PY8) Malzeme Bilgisi ile ilgili konularda çevresini bilgilendirebilme 1 1 1 1 1
PY9) Edindiği bilgi ve becerilerini değerlendirebilme ve öğrenme gereksinimlerini kendi kendine karşılayabilme 1 1 1 1 1
PY10) Malzeme Bilgisi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme 2 2 2 2 2
PY11) Kalite yönetimi, çevre koruma ve çalışma güvenliği bilincinde olma 2 2 2 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 2 15 0 9
Uygulamalı Ders 14 1 0 20
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 1 0 10
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 2 1 5
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 14 2 1 20
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 8 1 1 10
Ara Sınavlar 1 6 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 8
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri