KTE 209

Spektroskopi Uygulamaları

Dersin Adı: KTE 209 Spektroskopi Uygulamaları
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı R. S. Drago, Physical Methods for Chemistry, 2nd Edition, Saunders College Publishing 1992.
Yardımcı Ders Kitabı J.E.Baldwin, FRS and R.M. Williams,
Dersin Amacı öğrencilerin NMR bilgilerini geliştirmek ve yeni NMR tekniklerinden haberdar etmek ve buna bağlı olarak bir ve iki boyutlu NMR tekniklerinin uygulanması ve yorumlanmasında deneyimlerin arttırılmasını sağlamak.
Dersin Özeti
Bir boyutlu NMR ve uygulamaları; 1H NMR , 13C NMR, APT ve DEPT. Homonukleer iki boyutlu NMR ve uygulamaları; COSY,NOESY, ROESY. Heteronukleer iki boyutlu NMR ve uygulamaları: HETCOR, HSQC, HMQC, HMBC;Doğal maddelerin sentezinde NMR uygulamaları; Asimetrik sentezlerde NMR uygulamaları; Kütle spektroskopisi teori ve uygulamaları.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Organik moleküllerinin yapılarının aydınlatılmasında kullanılan modern spektral tekniklerin yorumlanmasında bilgi ve beceri kazandırmak.
  2. Spektroskopi tekniklerini pratik uygulamak
  3. Hidrojen, karbon, fosfor ve azot atomu çekirdeklerinin benzer ve farklılıklarını açıklamak ve özellikle izotoplarının özellikleri ve olay ile yöntem seçimini göstermek.
  4. Küçük ve büyük moleküllerin belirlenmesi yapıya uygulanan spektroskopik yöntemler karakterize. NMR i giromagnetic katsayısı olgusunu tanımlamak. Absorpsiyon ve emisyon spektrumları arasındaki ilişkiyi açıklamak.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Spin-Spin eşleşmeli 1H-NMR spektroskopisi
2. Hafta Kimyasal kaymalar ve spin sistemleri
3. Hafta 13C-NMR da organik bileşiklerin kimyasal kaymaları
4. Hafta APT ve DEPT çalışmaları
5. Hafta Bir boyutlu NMR ile ilgili uygulamalar
6. Hafta Homonukleer iki boyutlu çalışmalar
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Homonukleer iki boyutlu çalışmalar
9. Hafta Heteronukleer iki boyutlu çalışmalar
10. Hafta Heteronukleer iki boyutlu çalışmalar
11. Hafta Doğal maddelerde NMR tekniklerinin uygulanması
12. Hafta Doğal maddelerde NMR tekniklerinin uygulanması
13. Hafta Asimetrik sentezlerde NMR tekniklerinin uygulanması
14. Hafta Kütle spektroskopisi, iyonlaşma teknikleri, fonksiyonel grupların parçalanması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Spektroskopi Uygulamaları alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma 1 1 1 1 1
PY2) Alanında edindiği bilgileri kullanabilme ve uygulayabilme 5 5 5 5 5
PY3) Alanındaki analiz sonuçlarını yorumlayabilme ve değerlendirebilme 1 1 1 1 1
PY4) Alanındaki gerekli olan teknikleri ve modern cihazları kullanabilme 2 2 2 2 2
PY5) Alanındaki süreçlerde toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olma 2 2 2 2 2
PY6) Çalışma arkadaşları ve danışmanları ile sorunlara ilişkin çözüm önerileri ve düşünceleri hakkında iletişim kurabilme 2 2 2 2 2
PY7) Uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme ve farklı disiplinlerdeki ekip ve kişilerle çalışabilme 2 2 2 2 2
PY8) Spektroskopi Uygulamaları ile ilgili konularda çevresini bilgilendirebilme 1 1 1 1 1
PY9) Edindiği bilgi ve becerilerini değerlendirebilme ve öğrenme gereksinimlerini kendi kendine karşılayabilme 1 1 1 1 1
PY10) Spektroskopi Uygulamaları alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme 1 1 1 1 1
PY11) Kalite yönetimi, çevre koruma ve çalışma güvenliği bilincinde olma 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 2 15 0 9
Uygulamalı Ders 14 1 0 20
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 1 0 10
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 2 1 5
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 14 2 1 20
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 8 1 1 10
Ara Sınavlar 1 6 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 8
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri