KTE 208

Aletsel Analiz

Dersin Adı: KTE 208 Aletsel Analiz
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 3
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı .Kimya Endüstrisinde Analiz Yöntemleri Ders Notları, Prof.Dr.Sabriye Pişkin
Yardımcı Ders Kitabı F.Rouessa, A.Rouessac, “Chemical Analysis Modern Instrumentation Methods and Techniques”, John Wiley & Sons, 4th Edition 1998., A.Yıldız, Ö.Genç, “Enstrümental Analiz”, Hacettepe Ünv. Yayınları A–64, 1993., Schwedt G., “The Essential Guide to Analytical C
Dersin Amacı 1.Kimya endüstrisinde ve laboratuarlarda kullanılan analiz yöntemlerinin bilgisi. 2.Enstrümental analiz yöntemlerini tanıyabilme ve temel ilkelerini kavrayabilme. 3.Spektroskopik yöntemlerin uygulandığı analitik cihazları tanıma, kalibrasyon ve kullanım ilkelerini öğrenme ve uygulama. Spektroskopik yöntemleri kullanıldığı cihazlarla malzeme yapısını tay
Dersin Özeti
Kimya Endüstrisinde Kullanılan Spektoskopik Yöntemler Elektromanyetik Dalga ve Özellikleri Ultraviyole ve Görünür Alanda Absorbsiyon Spektroskopisi Raman Spektroskopisi X-Işını Floresans Spektroskopisi Termal Analiz Yöntemleri Kromotografik Yöntemler Kütle Spektrometresi Nükleer Magnetik Rezonans Spektroskopisi X-Işınları Difraksiyonu İndüktif Eşleşmiş Plazma Spektrometresi Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi Potansiyometri

 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Matematik, fizik, kimya, fen ve mühendislik bilgilerini kimya endüstrisinde kullanılan analiz yöntemlerinde kullanabilme becerisi.
  2. Bir analiz programını tasarlama ve sürdürme becerisi.
  3. Mühendislik bilgilerini program tasarlamada kullanma becerisi.
  4. Enstrümental analiz verilerini değerlendirme becerisi.
  5. Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek AR-GE, kalite-kontrol gibi alanlarda yer alan enstrümantal analiz cihazlarını kullanma becerisi.
  6. Etkili biçimde yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Analiz yöntemlerine giriş Laboratuvarların ve enstrümantal analiz cihazlarının tanıtılması
2. Hafta Elektromanyetik dalga ve özellikleri Işın ve madde-ışın etkileşmeleri Işın absorpsiyon kanunları
3. Hafta İnfrared Spektroskopisi (FT-IR) Temel İlkeleri FT-IR’da Kantitatif ve Kalitatif Analizler Uygulama
4. Hafta Lambert-Beer Kanununun Analiz Yöntemlerinde Uygulama Alanları Uygulama
5. Hafta İndüktif Eşleşmiş Plazma (ICP) Spektrometresi Temel İlkeleri ICP’de Kantitatif ve Kalitatif Analizler Uygulama
6. Hafta Termal analiz yöntemleri ve Yöntemlerinde Uygulama Alanları Uygulama
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Kromotografi Yöntemlerinin Temel İlkeleri Gaz Kromotografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) Kantitatif ve Kalitatif Analizler Uygulama – 8, 9
9. Hafta Raman Spektroskopisi ve Uygulama Alanları Uygulama
10. Hafta UV-VİS Spektroskopisi ve Uygulama Alanları Uygulama
11. Hafta X-Işınları Difraksiyonu (XRD) Temel İlkeleri ), XRD’de Faz Analizleri ve Tanımlamaları Uygulama
12. Hafta X-ışınları Floresans (XRF) Spektroskopisi Temel İlkeleri Kantitatif ve Kalitatif Analizler Uygulama
13. Hafta Taramalı elektron mikroskobu ve Uygulama Alanları Uygulama
14. Hafta Brunauer,Emmett,Teller (BET) Temel İlkeleri ve Uygulama Alanları Uygulama – Applications-
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Aletsel Analiz alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma 3 4 4 3 4
PY2) Alanında edindiği bilgileri kullanabilme ve uygulayabilme 4 5 4 3 4
PY3) Alanındaki analiz sonuçlarını yorumlayabilme ve değerlendirebilme 5 4 5 3 4
PY4) Alanındaki gerekli olan teknikleri ve modern cihazları kullanabilme 4 4 3 3 4
PY5) Alanındaki süreçlerde toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olma 2 1 2 2 2
PY6) Çalışma arkadaşları ve danışmanları ile sorunlara ilişkin çözüm önerileri ve düşünceleri hakkında iletişim kurabilme 3 4 3 3 4
PY7) Uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme ve farklı disiplinlerdeki ekip ve kişilerle çalışabilme 3 3 3 3 3
PY8) Aletsel Analiz ile ilgili konularda çevresini bilgilendirebilme 4 4 5 4 5
PY9) Edindiği bilgi ve becerilerini değerlendirebilme ve öğrenme gereksinimlerini kendi kendine karşılayabilme 1 2 2 3 2
PY10) Aletsel Analiz alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme 2 2 3 3 3
PY11) Kalite yönetimi, çevre koruma ve çalışma güvenliği bilincinde olma 3 2 3 3 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 14 0 1 14
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 5 5
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 3 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 0 5 15
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 15 15
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 2 2
Yari Yılsonu sınavı 1 0 2 2
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri