KTE 206

İnorganik Sınai Kimya

Dersin Adı: KTE 206 İnorganik Sınai Kimya
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı D.F.Shriver, P.W.Atkins and C.H.Langford, “Inorganic Chemistry” Oxford University Press (1990)
Yardımcı Ders Kitabı Temel Anorganik Kimya, Emin Dikman, Ege Üniversitesi Mabaası, 1975 - Anorganik Kimya, N.K. Tunalı, S.Özkar, Gazi Üniv. Yayın No:185 - Anorganik Kimya Temel Kavramlar, H. Ölmea, V.T. Yılmaz, Samsun 2004 - İnorganik Kimya, G.L.Mıessler, D.A.Tarr, çeviri: N.
Dersin Amacı Kimyasal bağlar kimyanın merkezini oluşturmaktadır. Bu dersin amacı öğrencinin iyonik ve kovalent bağlarla ilgili konuları daha ayrıntılı olarak algılamasına yardımcı olmaktır. Bu bağların yanı sıra farklı bağ türlerini de göstermektir. Bağlarda önemli rol oynayan elektronların bulunduğu atom hakkında bilinenlerin daha ilerisini de göstermek, elektron i
Dersin Özeti
Çok elektronlu atomlar ve perdeleme etkisi, iyonik bağlar ve kristaller, kristal örgü enerjisi. Metal ve Ametallerin oluşturduğu bileşikler ile Koordinasyon bileşikleri nelerdir? . Anorganik ve Koordinasyon bileşiklerinin adlandırması, Bu bileşiklerde ki Kimyasal Bağlar ve bağ teorileri hakkında genel bilgiler. Lewis- oktet yapısı, Valens bağ teorisi, Molekülsel orbital teorilerin örneklerle gösterimi. I A, II A, III A IV A, V A, VI A Grubu ile bazı önemli geçiş metallerinin genel özellikleri doğada bulunuşları ve genel reaksiyonları, davranışları hakkında genel bilgiler.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1- Atomun temel yapısını kavrayabilme

2- Elektron ile çekirdek arasındaki ilişkiyi türetebilme

3- Elektronun bağlanma açısından önemini kavrayarak bağ çeşitlerini anlayabilme

4. Bileşiğin en küçük yapı taşı olan atomu kavrayabildikten sonra farklı bileşik türlerini kavrayabilme ve adlandırabilme ilişkisi kurabilme

5. Anorganik Kimya da yer alan yüzden fazla elementin kuramsal uyguamalarını anlayabilme ve bunların endüstride kullanım alanları hakkında fikir edinebilme

6. Anorganik Kimyanın konusu olan bu elementlerin dogada bulunuşları, elde edilişleri, Özellikleri ve kullanım alanları ile Türkiye Ekonomisindeki yerini kavrayabilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta 1- Atom Yapısı ve Modelleri
2. Hafta 2- Elementlerin elektronik yapıları
3. Hafta 3- Anorganik ve Kompleks Bileşiklerin çeşitleri ve adlandırılması.
4. Hafta 4- Kimyasal Bağ kavramı ve çeşitleri. Lewis-Oktet yapısı, iyonik bağlar,polarlanma-dipolmoment kavramları, kovalent bağlar.
5. Hafta 5- Lewis-oktet yapısından sapmalar ve Modern Atom Teorileri. ( V.B.T.- M.O.T.-C.F.T.)
6. Hafta 6- Periyodik Cetvelin önemi. Periyodik cetveldeki elementlerin gruplara göre incelenmesi
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta 7- I A Grubu elementleri. Dogada bulunuşları, Elde edilişleri, Özellikleri, ve kullanım alanları, Türkiye Ekonomisindeki yeri
9. Hafta 8- II A Grubu Elementleri. Dogada bulunuşları, Elde edilişleri, Özellikleri, ve kullanım alanları, Türkiye Ekonomisindeki yeri.
10. Hafta 9- III A Grubu Elementleri. Dogada bulunuşları, Elde edilişleri, Özellikleri, ve kullanım alanları, Türkiye Ekonomisindeki yeri.
11. Hafta 10- IV A Grubu Elementleri. Dogada bulunuşları, Elde edilişleri, Özellikleri, ve kullanım alanları, Türkiye Ekonomisindeki yeri.
12. Hafta 11- V A Grubu Elementleri. Dogada bulunuşları, Elde edilişleri, Özellikleri, ve kullanım alanları
13. Hafta V A Grubu Elementlerinin Türkiye Ekonomisindeki yeri
14. Hafta
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) İnorganik Sınai Kimya alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma 5 5 5 4 5
PY2) Alanında edindiği bilgileri kullanabilme ve uygulayabilme 1 1 1 2 4
PY3) Alanındaki analiz sonuçlarını yorumlayabilme ve değerlendirebilme 5 5 5 5 5
PY4) Alanındaki gerekli olan teknikleri ve modern cihazları kullanabilme 2 2 2 4 1
PY5) Alanındaki süreçlerde toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olma 2 2 2 4 1
PY6) Çalışma arkadaşları ve danışmanları ile sorunlara ilişkin çözüm önerileri ve düşünceleri hakkında iletişim kurabilme 2 2 2 2 2
PY7) Uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme ve farklı disiplinlerdeki ekip ve kişilerle çalışabilme 2 2 2 2 1
PY8) İnorganik Sınai Kimya ile ilgili konularda çevresini bilgilendirebilme 1 1 1 1 1
PY9) Edindiği bilgi ve becerilerini değerlendirebilme ve öğrenme gereksinimlerini kendi kendine karşılayabilme 1 1 1 1 1
PY10) İnorganik Sınai Kimya alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme 5 1 1 1 1
PY11) Kalite yönetimi, çevre koruma ve çalışma güvenliği bilincinde olma 3 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 70
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 14 0 2 28
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 1 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 3 13
Yari Yılsonu sınavı 1 22 3 25
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri