KTE 205

Organik Kimya

Dersin Adı: KTE 205 Organik Kimya
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı T. Uyar,“Organik Kimya”, 9.Baskı,Palme Yayıncılık, Ankara, 1998
Yardımcı Ders Kitabı R.J.Fessenden, J.S.Fessenden,“Organik Kimya”, Çeviri Ed. T.Uyar, Güneş Kitabevi, 1990 G.Solomons,“Organik Kimya”, Çeviri Ed.Tahsin Uyar, Literatür Kitabevi, 2002 W.H.Brown, C.S.Foote,”Organic Chemistry”, Second edition, Saunders College Publishig, New Yor
Dersin Amacı 1. Organik ve anorganik bileşikler arasındaki farkın kavranması 2. Fonksiyon-yapı ilişkilerinin kavranması 3. Endüstriyel üretimde kullanılan organik reaksiyonlara dayalı prosedürlerin teorisinin kavranması
Dersin Özeti
Bilesiklerin Yapı Ve Ozellikleri / Alkanlar / Alkenler / Alkinler / Aromatik Bilesikler / Alkil Halojenurler / Alkoller, Fenoller, Eterler / Aldehidler, Ketonlar / Karboksilli Asidler

 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Temel organik kimya kavramlarını proses endüstrisine uygulayabilir.
  2. Alanındaki organik kimya ile ilgili problemleri saptayabilir.
  3. Organik reaksiyonların teknolojideki önemini açıklayabilir.
  4. Organik moleküllerdeki farklı fonksiyonel grupları ayırt edebilir.
  5. Fonksiyonel grupların kimyasal reaksiyonlarını açıklayabilir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Bilesiklerin Yapı Ve Ozellikleri
2. Hafta Bilesiklerin Yapı Ve Ozellikleri
3. Hafta Alkanlar
4. Hafta Alkanlar
5. Hafta Alkanlar
6. Hafta Aromatik Bileşikler
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Alkil halojenürler
9. Hafta Alkil halojenürler
10. Hafta Alkoller
11. Hafta Fenoller, eterler
12. Hafta Aldehit ve ketonlar
13. Hafta Aldehit ve ketonlar
14. Hafta Karboksilli asitler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Kimya teknolojisi alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma 3 3 3 3 3
PY2) Alanında edindiği bilgileri kullanabilme ve uygulayabilme 4 4 4 4 4
PY3) Alanındaki analiz sonuçlarını yorumlayabilme ve değerlendirebilme 3 3 3 3 3
PY4) Alanındaki gerekli olan teknikleri ve modern cihazları kullanabilme 4 4 4 4 4
PY5) Alanındaki süreçlerde toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olma 3 3 3 3 3
PY6) Çalışma arkadaşları ve danışmanları ile sorunlara ilişkin çözüm önerileri ve düşünceleri hakkında iletişim kurabilme 4 4 4 4 4
PY7) Uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme ve farklı disiplinlerdeki ekip ve kişilerle çalışabilme 4 4 4 4 4
PY8) Kimya teknolojisi ile ilgili konularda çevresini bilgilendirebilme 2 2 2 2 2
PY9) Edindiği bilgi ve becerilerini değerlendirebilme ve öğrenme gereksinimlerini kendi kendine karşılayabilme 4 4 4 4 4
PY10) Kimya teknolojisi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme 2 2 2 2 2
PY11) Kalite yönetimi, çevre koruma ve çalışma güvenliği bilincinde olma 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 25
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 4 0 20
Sunum / Seminer hazırlama 1 5 1 15
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 30
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 4 4 1 20
Ara Sınavlar 1 7 2 20
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 20
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri