KTE 204

Kromatografi, Termal Analiz Ve Elektrokimya Uygulamalari

Dersin Adı: KTE 204 Kromatografi, Termal Analiz Ve Elektrokimya Uygulamalari
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 1
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Kromatografi, Termal Analiz Ve Elektrokimya ve Cihaza dayalı analiz yöntemlerinin ilgili cihazlar ile birlikte ögretilmesi; farklı karışımların analizi için uygun sistem ve koşulları tasarımı becerisi edinilmesi.
Dersin Özeti

Kromatografi, Termal Analiz Ve Elektrokimya yöntemler; teori, UV-VIS, IR ve AA spektrofotometre uygulamaları, kalitatif ve kantitatif analiz; kromatografik yöntemler, türleri, mekanizmaları, yüksek basınç sıvı kromatografi uygulaması, gaz kromatografi-kütle spektometresi uygulaması, kalitatif ve kantitatif analiz; termal analizler; teori, türleri, uygulamaları; deney öncesi ve rapor sonrası bilgilerin, sonuçların, izlenmesi, sözlü ve yazılı anlatım yeteneklerinin ölçülmesi; bir proses akımındaki muhtemel bileşenlerin analizi için uygun sistem ve koşullarının tasarımı projesi

Dersin Öğrenim Çıktıları
  • 1. Sıvı kromatografisini yorumlayabilecek. 1.1. Sıvı kromatografisinin temel prensiplerini açıklar, 1.2. Sıvı kromatografisinde yöntem geliştirir, 1.3. Sıvı kromatografisi cihazının ana hatlarını ve çalışma prensibini, kromatogram alma tekniğini açıklar, 2. Gaz kromatografisi (GC) ve gaz kromatografisi, kütle spektrometresini (GC-MS) yorumlayabilecek. 2.1. Gaz kromatografisi (GC) ve gaz kromatografisi-kütle spektrometresinin (GC-MS) temel prensiplerini açıklar, 2.2. Gaz kromatografisi (GC) ve gaz kromatografisi-kütle spektrometresi (GC-MS) cihazının ana hatlarını ve çalışma prensibini, kromatogram alma tekniğini açıklar, 3. İyon kromatografisini yorumlayabilecek. 3.1. İyon kromatografisinin temel prensiplerini açıklar, 3.2. İyon kromatografisi cihazının ana hatlarını ve çalışma prensibini, kromatogram alma tekniğini açıklar, 4. Termal analiz tekniklerini yorumlayabilecek. 4.1. Termogravimetrik yöntemlerin temel prensiplerini açıklar, 4.2. Diferansiyel termal analiz ve diferansiyel tarama kalorimetrisi yöntemlerinin temel prensiplerini açıklar, 4.3. Termogravimetrik analiz cihazının ana hatlarını ve çalışma prensibini, termogram alma tekniğini açıklar, 5. Polarografik ve voltametrik yöntemleri yorumlayabilecek. 5.1. Polarografik ve voltametrik yöntemlerin temel prensiplerini açıklar, 5.2. Polarografik ve voltametrik ölçümlerde kullanılan analiz sistemlerini açıklar, 6. Polarimetri ve refraktometri yöntemlerini yorumlayabilecektir, 6.1. Polarimetri ve refraktometri yöntemlerinin temel prensiplerini açıklar, 6.2. Polarimetri ve refraktometri ölçümlerinde kullanılan analiz sistemlerini açıklar,
  • 1. Sıvı kromatografisini yorumlayabilecek. 1.1. Sıvı kromatografisinin temel prensiplerini açıklar, 1.2. Sıvı kromatografisinde yöntem geliştirir, 1.3. Sıvı kromatografisi cihazının ana hatlarını ve çalışma prensibini, kromatogram alma tekniğini açıklar, 2. Gaz kromatografisi (GC) ve gaz kromatografisi-kütle spektrometresini (GC-MS) yorumlayabilecek. 2.1. Gaz kromatografisi (GC) ve gaz kromatografisi-kütle spektrometresinin (GC-MS) temel prensiplerini açıklar, 2.2. Gaz kromatografisi (GC) ve gaz kromatografisi-kütle spektrometresi (GC-MS) cihazının ana hatlarını ve çalışma prensibini, kromatogram alma tekniğini açıklar, 3. İyon kromatografisini yorumlayabilecek. 3.1. İyon kromatografisinin temel prensiplerini açıklar, 3.2. İyon kromatografisi cihazının ana hatlarını ve çalışma prensibini, kromatogram alma tekniğini açıklar, 4. Termal analiz tekniklerini yorumlayabilecek. 4.1. Termogravimetrik yöntemlerin temel prensiplerini açıklar, 4.2. Diferansiyel termal analiz ve diferansiyel tarama kalorimetrisi yöntemlerinin temel prensiplerini açıklar, 4.3. Termogravimetrik analiz cihazının ana hatlarını ve çalışma prensibini, termogram alma tekniğini açıklar, 5. Polarografik ve voltametrik yöntemleri yorumlayabilecek. 5.1. Polarografik ve voltametrik yöntemlerin temel prensiplerini açıklar, 5.2. Polarografik ve voltametrik ölçümlerde kullanılan analiz sistemlerini açıklar, 6. Polarimetri ve refraktometri yöntemlerini yorumlayabilecektir, 6.1. Polarimetri ve refraktometri yöntemlerinin temel prensiplerini açıklar, 6.2. Polarimetri ve refraktometri ölçümlerinde kullanılan analiz sistemlerini açıklar,
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sıvı Kromatografisi
2. Hafta Sıvı Kromatografisinin Çalışma Prensibinin Öğretilmesi
3. Hafta Gaz Kromatografisi (GC) ve Gaz Kromatografisi, Kütle Spektrometresi (GC-MS)
4. Hafta Gaz Kromatografisi (GC) ve Gaz Kromatografisi, Kütle Spektrometresi (GC-MS)
5. Hafta Gaz Kromatografisi (GC) ve Gaz Kromatografisi, Kütle Spektrometresinin (GC-MS) Çalışma Prensibinin Öğretilmesi
6. Hafta İyon Kromatografisi
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta İyon Kromatografisinin Kullanımı ve Uygulamaları
9. Hafta Termogravimetrik Yöntemler
10. Hafta Termogravimetrik Yöntemlerin Kimyasal Analizde Kullanımı
11. Hafta Polarografik ve Voltametrik Yöntemler
12. Hafta Polarografik ve Voltametrik Yöntemlerin Uygulamaları
13. Hafta Polarimetri ve Refraktometri
14. Hafta Polarimetri ve Refraktometri Yöntemlerinin Kimyasal Analizde Kullanımı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma 3 3 3 3 3
PY2) Alanında edindiği bilgileri kullanabilme ve uygulayabilme 4 4 4 4 4
PY3) Alanındaki analiz sonuçlarını yorumlayabilme ve değerlendirebilme 3 3 3 3 3
PY4) Alanındaki gerekli olan teknikleri ve modern cihazları kullanabilme 4 4 4 4 4
PY5) Alanındaki süreçlerde toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olma 3 3 3 3 3
PY6) Çalışma arkadaşları ve danışmanları ile sorunlara ilişkin çözüm önerileri ve düşünceleri hakkında iletişim kurabilme 4 4 4 4 4
PY7) Uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme ve farklı disiplinlerdeki ekip ve kişilerle çalışabilme 4 4 4 4 4
PY8) Kromatografi, Termal Analiz Ve Elektrokimya Uygulamalari ile ilgili konularda çevresini bilgilendirebilme 2 2 2 2 2
PY9) Edindiği bilgi ve becerilerini değerlendirebilme ve öğrenme gereksinimlerini kendi kendine karşılayabilme 4 4 4 4 4
PY10) Kromatografi, Termal Analiz Ve Elektrokimya Uygulamalari alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme 2 2 2 2 2
PY11) Kalite yönetimi, çevre koruma ve çalışma güvenliği bilincinde olma 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 65
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 4 0 15
Sunum / Seminer hazırlama 1 5 1 12
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 45
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 4 4 1 15
Ara Sınavlar 1 7 2 13
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 15
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri