KTE 203

Analitik Kimya

Dersin Adı: KTE 203 Analitik Kimya
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 2
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Analitik Kimya Temel İlkeleri, Skoog, West, Holler, Çeviri editörleri, Esma Kılıç, Hamza Yılmaz
Yardımcı Ders Kitabı Fundamentals of Analytical Chemistry, Skoog, West, Holler Önerilen Kaynaklar
Dersin Amacı Analitik Kimya, herhangi bir kimya alanında; gerek araştırma gerekse günlük analizler açısından büyük önem taşımaktadır. Bu dersin temel hedefi nicel ve nitel analiz tekniklerinin temel ilkelerini vermektir
Dersin Özeti
Analitik kimyada temel kavramlar, örnek alma teknikleri, kimyasal denge ve aktiflik, sulu ortamda asit-baz dengeleri, iyonik dengeler, çözelti pH’ı, sulu ve sudan başka çözücü ortamlarında asit-baz titrasyonları ve uygulamaları, kompleks iyon dengeleri, kompleksleşme titrasyonları. Çökelme ve çözünme dengeleri, çöktürme titrasyonları, gravimetri, elektrokimyasal piller, redoks titrasyonları ve uygulamaları.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları
1 Analitik kavramları anlayabilme
2 Çözelti hazırlamasını öğrenebilme
3 Çözeltilerde iyonik dengeleri anlayabilme.
4 Asit – Baz kavramlarını öğrenebilme ve Ph hesaplarını yapabilme.
5 Titrasyon çeşitlerini anlayarak ve uygulama alanlarını kavrayabilme
6 Analitik Kimyanın endüstriyel uygulamalarda ki önemini kavrayabilme
7 Gelişen yöntemleri anlayabilme

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Analitik Kimyada temel kavramlar
2. Hafta Çözelti kimyası ( Mol, molarite, normalite, molalite, mol kesri gibi kavramların anlamları).
3. Hafta Analitik Verilerde İstatistiksel Değerlendirme
4. Hafta Sulu Çözelti Kimyası
5. Hafta Asit- Baz dengeleri ve pH hesapları
6. Hafta Kimyasal Denge
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Laboratuvarda kullanılacak genel bilgiler
9. Hafta Asit- Baz dengeleri ve Ph hesapları
10. Hafta I. Grup katyonların analizi
11. Hafta I. Grup katyonların analizi devam
12. Hafta II. Grup katyonların analizi
13. Hafta III. Grup katyonların analizi
14. Hafta IV. Grup katyonların analizi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Analitik Kimya Kimya teknolojisi alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma 1 1 1 1 1
PY2) 5 5 5 5 5
PY3) Alanındaki analiz sonuçlarını yorumlayabilme ve değerlendirebilme 1 1 1 1 1
PY4) Alanındaki gerekli olan teknikleri ve modern cihazları kullanabilme 2 2 2 2 2
PY5) Alanındaki süreçlerde toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olma 2 2 2 2 2
PY6) Çalışma arkadaşları ve danışmanları ile sorunlara ilişkin çözüm önerileri ve düşünceleri hakkında iletişim kurabilme 2 2 2 2 2
PY7) Uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme ve farklı disiplinlerdeki ekip ve kişilerle çalışabilme 2 2 2 2 2
PY8) Analitik Kimya ile ilgili konularda çevresini bilgilendirebilme 1 1 1 1 1
PY9) Edindiği bilgi ve becerilerini değerlendirebilme ve öğrenme gereksinimlerini kendi kendine karşılayabilme 1 1 1 1 1
PY10) Analitik Kimya alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme 1 1 1 1 1
PY11) Kalite yönetimi, çevre koruma ve çalışma güvenliği bilincinde olma 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 2 15 1 25
Uygulamalı Ders 14 1 0 45
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 1 0 17
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 2 1 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 14 2 1 45
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 8 1 1 16
Ara Sınavlar 1 6 1 10
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 12
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri