KTE 202

Organik Sınai Kimya

Dersin Adı: KTE 202 Organik Sınai Kimya
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı ORGANİK SINAİ KİMYA , Prof. Dr. Salih YAŞLAK 2008 - 1. Baskı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin organik bileşikleri tanımasını, moleküler ve fiziksel özellikler arasında ilişki kurmasını, fonksiyonel grupların sentezi ve davranışlarının kavramasını, yapı aydınlatmada doğru teknikleri seçmesini ve organik sentezi doğru tasarlamasını sağlamaktır.
Dersin Özeti
Organik yapıları gösterme teknikleri, organik bileşikleri fonksiyonel gruplara ve reaksiyon mekanizmalarına göre sınıflandırma, alkanlar, alkenler, alkinlerin, alkil halojenürlerin adlandırılması, sentezi ve verdiği reaksiyonlar ile mekanizmaları, stereokimya, enstrumental teknikler ve radikalik reaksiyonlar. 

 

Dersin Öğrenim Çıktıları
1 Polimerlerin hazırlanmasını ve reaksiyonlarını açıklayabilir
2 İstenen bir doğal ürünün sentezlenmesi için uygun bir yol seçebilir
3 Doğal ürünlerin hazırlanması için çeşitli yollara ait bilgi verebilir
4 Heterohalkalı bileşiklerin reaksiyonlarına ve sentezlerine örnekler verebilir
5 Çeşitli amin bileşiklerinin yapılarını çizebilir ve aminlerin sentezine örnekler verebilir

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Aminler
2. Hafta Aminlerin hazırlanışı ve reaksiyonları
3. Hafta Heterohalkalı bileşikler
4. Hafta Heterohalkalı bileşiklerin hazırlanışı ve reaksiyonları
5. Hafta Doğal ürünler
6. Hafta Amino asitlerin hazırlanışı ve reaksiyonları
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Peptidler ve Proteinler
9. Hafta Karbonhidratlar
10. Hafta Nükleik asitler
11. Hafta Yağlar ve diğer doğal ürünler
12. Hafta Yağlar ve diğer doğal ürünler
13. Hafta Polimerler
14. Hafta Polimerizasyon tipleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Fen bilimleri kapsamında gerekli kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahiptir. Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir. 2 1 1 1 1
PY2) Bilimsel yaklaşımı kullanarak alanındaki kuramsal ve uygulamaya yönelik güncel bilgilere bilgi teknolojilerini, yazılı ve internet tabanlı kaynakları kullanarak ulaşır. 5 5 5 5 5
PY3) Alanıyla ilgili ihtiyaç duyduğu bilgilere sahip kişileri belirler ve bilgi düzeylerine uygun olarak bu kişilere ulaşır. 1 1 1 1 1
PY4) Alanıyla ilgili araştırmalar ve problemlerin çözülebilmesi amacıyla deney tasarlama, uygulamaya koyma, modern teknik cihazları kullanma, veri toplama ve sonuçları analiz etme becerisine sahiptir. 2 2 2 2 2
PY5) Alanıyla ilgili bir araştırma çalışmasını bireysel olarak yürütebilir ve gerekirse çalışma arkadaşlarının özelliklerini ve yeterliliklerini değerlendirerek ekip kurar ve ekip çalışması yürütür. 2 2 2 2 2
PY6) Alanıyla ilgili çalışmaları belirli bir zaman aralığında gerçekleş-tirebilmek amacıyla iş paketlerini belirler ve iş/zaman çizelgesi oluşturur. 2 2 2 2 2
PY7) Alanıyla ilgili temel bilgilerini ve analitik düşünme yeteneğini kullanarak disiplinlerarası çalışmalara katılır. 2 2 2 2 2
PY8) Alanında sahip olduğu kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri, içinde bulunduğu koşullara uyarlayarak ortaya çıkan problemlere karşı bilimsel açıdan gerçekçi çözüm önerileri ve stratejiler geliştirir. 1 1 1 1 1
PY9) Alanında bilimsel gelişmeleri takip eder ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda gerekli bilince sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamaya dayalı eksikliklerini belirleyerek gelecek öğrenme süreçlerine yön verir. 1 1 1 1 1
PY11) Alanıyla ilgili yabancı kaynaklardan ihtiyaç duyduğu bilimsel bilgilere ulaşabilecek, bilgilerini güncelleyebilecek ve meslektaşlarıyla dünya çapında iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 25
Uygulamalı Ders 1 5 1 15
Ödevler 2 4 0 25
Sunum / Seminer hazırlama 1 5 1 15
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 25
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 4 4 1 15
Ara Sınavlar 1 7 2 15
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 15
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri