KTE 201

STAJ

Dersin Adı: KTE 201 STAJ
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 0
Teorik Saati 0
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı İlgili güncel literatür, firma dokümantasyonu
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Öğrencilere, petrokimya, boya, ilaç, çimento gibi değişik alanlarda üretim ve kalite kontrol sürecini görme, teorik bilgi ve pratik becerilerini gerçek üretim ortamında uygulama olanağı vermektir.
Dersin Özeti
Sorumlu mühendislerin gözetiminde, işletmenin farklı ünitelerinde staj yapılacaktır. 

 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Bu stajın sonucunda öğrenci, büyük ölçekli üretimleri gözlemleme ve tüm prosesi değerlendirme şansı bulacak, endüstriyel sistemlerde kütle ve enerji denkliklerini çıkarabilecek ve kalite kontrol analizlerini gerçekleştirme yeteneği geliştirecektir.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Üretimi ve kalite kontrol sürecini gözlemleme ve teorik bilgi ve pratik becerilerini gerçek üretim ortamında uygulama
2. Hafta Üretimi ve kalite kontrol sürecini gözlemleme ve teorik bilgi ve pratik becerilerini gerçek üretim ortamında uygulama
3. Hafta Üretimi ve kalite kontrol sürecini gözlemleme ve teorik bilgi ve pratik becerilerini gerçek üretim ortamında uygulama
4. Hafta Üretimi ve kalite kontrol sürecini gözlemleme ve teorik bilgi ve pratik becerilerini gerçek üretim ortamında uygulama
5. Hafta Üretimi ve kalite kontrol sürecini gözlemleme ve teorik bilgi ve pratik becerilerini gerçek üretim ortamında uygulama
6. Hafta Üretimi ve kalite kontrol sürecini gözlemleme ve teorik bilgi ve pratik becerilerini gerçek üretim ortamında uygulama
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Matematik, fen bilimleri ve mühendislik alanında temel bilgileri kazanarak, bu bilgileri karmaşık kimya mühendisliği problemlerine ve yeni teknolojilere uygulayabilir. 5 1 1 1 1
PY2) Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek yeni teknolojik uygulamalardaki gelişmeleri veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak takip edebilir. 5 1 1 1 1
PY3) Kimya mühendisliğinde karmaşık bir sistemin ve/veya sürecin tasarımını gerçekçi kısıtlar altında ölçeklendirip projelendirebilir. 5 1 1 1 1
PY4) Bilgisayar destekli teknik resim becerisini kimya mühendisliği tasarım ve uygulamasında etkin kullanabilir. 5 1 1 1 1
PY5) Mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları, bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin biçimde seçip kullanabilir. 1 1 1 1 1
PY6) Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlar. 1 1 1 1 1
PY7) Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebililik konularında farkındalığa sahiptir. 5 1 1 1 1
PY8) Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz edip yorumlayarak yazılı bir rapor şeklinde sunabilir. 5 1 1 1 1
PY9) Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir. 5 1 1 1 1
PY10) Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini Türkçe ve İngilizce dillerini kullanarak sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek etkin iletişimde bulunur. 5 1 1 1 1
PY11) . Mesleki etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahiptir. 5 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 30 0 5 150
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri