KTE 118

Çevre Kirliliği ve Kontrolü

Dersin Adı: KTE 118 Çevre Kirliliği ve Kontrolü
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Çevre Kirliliği ve Kontrolü, Özer Çınar, Nobel Yayın Dağıtım, 2001.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Çevre Kimyası, Turgut Gündüz, Gazi Kitapevi, 2008. 2. Çevre Sorunları, Turgut Gündüz, Bilge Yayıncılık, 1994. 3. Çevre Bilimi Sürdürülebilir Dünya, Ümit Erdem, E.Ü. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:1, 2000.
Dersin Amacı Bu derste, çevre kimyası ile ilgili temel kavramların öğretilmesi ile çevre sorunlarının tartışılması amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti
Gaz kirleticiler, etkileri ve giderimi; Su kirletici unsurlar ve giderimi; deterjanlar, deniz kirliliği, katı atıklar, pestisitler

 

Dersin Öğrenim Çıktıları
1   Çevre kirliliğini ve çeşitlerini tanımlayabilme.
2   Katı atıkların geri kazanımında uygulanan yöntemleri sıralayabilme.
3   Hava kirleticilerini ve giderilmesi yöntemlerini tanımlayabilme.
4   Atık su arıtımında uygulanan fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtım süreçlerini ana hatları ile açıklayabilme.
5   Gürültü kirliliğinin giderilmesinde alınacak önlemleri sıralayabilme.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Çevre kimyasına giriş, ekosistemler
2. Hafta Ekosistemlerde enerji akışı ve madde döngüsü ile ekosistemler üzerine insan etkisi
3. Hafta Toprak kirliliği ve giderilme yöntemleri
4. Hafta Toprak kirliliği ve giderilme yöntemleri
5. Hafta Katı atıklar ve geri kazanımı
6. Hafta Katı atıklar ve geri kazanımı
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Hava kirliliği
9. Hafta Hava kirliliği ve kontrol yöntemleri
10. Hafta Hava kirliliği ve kontrol yöntemleri
11. Hafta Su kirliliği ve su kirletici kaynaklar
12. Hafta Atık su arıtım yöntemleri: fiziksel arıtım, kimyasal arıtım ve biyolojik arıtım
13. Hafta Atık su arıtım yöntemleri: fiziksel arıtım, kimyasal arıtım ve biyolojik arıtım
14. Hafta Gürültü kirliliği, nedenleri ve giderilme yöntemleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Çevre kirliliği ve kontrolü alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma 1 1 1 1 1
PY2) Alanında edindiği bilgileri kullanabilme ve uygulayabilme 5 5 5 5 5
PY3) Alanındaki analiz sonuçlarını yorumlayabilme ve değerlendirebilme 1 1 1 1 1
PY4) Alanındaki gerekli olan teknikleri ve modern cihazları kullanabilme 2 2 2 2 2
PY5) Alanındaki süreçlerde toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olma 2 2 2 2 2
PY6) Çalışma arkadaşları ve danışmanları ile sorunlara ilişkin çözüm önerileri ve düşünceleri hakkında iletişim kurabilme 2 2 2 2 2
PY7) Uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme ve farklı disiplinlerdeki ekip ve kişilerle çalışabilme 2 2 2 2 2
PY8) Çevre kirliliği ve kontrolü ile ilgili konularda çevresini bilgilendirebilme 1 1 1 1 1
PY9) Edindiği bilgi ve becerilerini değerlendirebilme ve öğrenme gereksinimlerini kendi kendine karşılayabilme 1 1 1 1 1
PY10) Kimya teknolojisi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme 1 1 1 1 1
PY11) Kalite yönetimi, çevre koruma ve çalışma güvenliği bilincinde olma 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 02 15 0 9
Uygulamalı Ders 14 1 0 20
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 1 0 10
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 2 1 5
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 14 2 1 20
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 8 1 1 10
Ara Sınavlar 1 6 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 8
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri