KTE 116

Su Kimyası

Dersin Adı: KTE 116 Su Kimyası
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Su Kimyası H.Mutlu, A.Demirak . Beta basım yayım Dağıtım. 1996
Yardımcı Ders Kitabı Su Kirliliği ve Kontrolu, O.Uslu A.Türkman TC başbakanlık Çevre genel Müdürlüğü Yayınları Eğitim Dizisi 1. 1987
Dersin Amacı Yaşam için vazgeçilmez bir madde ve uygarlığın temel maddesi olan suyun kimya açısından değerlendirilmesi, öneminin anlatılması
Dersin Özeti
Suyun tanınması ve özellikleri, İçme suyu ve kaynakları, yeraltı suyu, atık su içerikleri ve giderilmesi, Türkiye’de ve dünyadaki su rezervleri, su analizi ve kalite kontrolü, endüstride doğru kullanımı

 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Öğrenciler suyun özelliklerini tam olarak tanıdıktan sonra, dünyadaki ve ülkemizdeki su rezervlerinin değerlendirilmesi, içme, kullanma ve atık suların önemi ve değerlendirilmesi hakkında bilgi ve becerisine sahip olacaklardır.
  2. Öğrenciler su kalitesi ve miktarı ile ilgili temel konuları öğreneceklerdir.
  3. Öğrenciler su kalite kontrolünde kullanılan analitik metodların anlaşılması ve kullanılması hakkında bilgi edineceklerdir.
  4. Öğrenciler sudaki temel kimyasal reaksiyonları, sulu ortamdaki asitlik-bazlık, çökme ve redoks reaksiyonları gibi konuları öğreneceklerdir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Suyun genel özellikleri ve çevirimi, doğal sular
2. Hafta Dünyada ve ülkemizde su kapasitesi, çevre problemleri
3. Hafta Suyun molekül yapısı ve özellikleri
4. Hafta Çözunme, çözunurlük ve çözünürlük çarpımı
5. Hafta Deniz suyunun kimyasal açıdan incelenmesi
6. Hafta Su ortamında gazların taşınması
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta İçme suları ve analizi
9. Hafta Sudaki zehirli maddeler ve atık suların arıtılması yöntemleri
10. Hafta Suların sertliği ve giderilmesi
11. Hafta Su Kimyasında işlenen konularla ile ilgili problem çözülmesi
12. Hafta Suyun dezenfeksiyonu
13. Hafta Su Kimyası ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi
14. Hafta Su Kimyası ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) su Kimyası alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma 3 3 3 3 3
PY2) Alanında edindiği bilgileri kullanabilme ve uygulayabilme 4 4 4 4 4
PY3) Alanındaki analiz sonuçlarını yorumlayabilme ve değerlendirebilme 3 3 3 3 3
PY4) Alanındaki gerekli olan teknikleri ve modern cihazları kullanabilme 4 4 4 4 4
PY5) Alanındaki süreçlerde toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olma 3 3 3 3 3
PY6) Çalışma arkadaşları ve danışmanları ile sorunlara ilişkin çözüm önerileri ve düşünceleri hakkında iletişim kurabilme 4 4 4 4 4
PY7) Uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme ve farklı disiplinlerdeki ekip ve kişilerle çalışabilme 4 4 4 4 4
PY8) su Kimyasi ile ilgili konularda çevresini bilgilendirebilme 2 2 2 2 2
PY9) Edindiği bilgi ve becerilerini değerlendirebilme ve öğrenme gereksinimlerini kendi kendine karşılayabilme 4 4 4 4 4
PY10) su Kimyası alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme 2 2 2 2 2
PY11) Kalite yönetimi, çevre koruma ve çalışma güvenliği bilincinde olma 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 2 3 15
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 4 0 15
Sunum / Seminer hazırlama 1 5 1 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 20
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 4 4 1 10
Ara Sınavlar 1 7 2 10
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri