KTE 114

Polimer Kimyası

Dersin Adı: KTE 114 Polimer Kimyası
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Polimer Kimyası ve Teknolojisi, Mehmet Saçak, Gazi Kitabevi, 5. Baskı, 2010.
Yardımcı Ders Kitabı 1. Polimer Kimyası, Bilsen Beşergil, Gazi Kitabevi, Ankara, 2003. 2. Polimer Kimyası, Bahattin Baysal, ODTÜ Basım İşliği, Ankara, 1994.
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, polimerizasyon tekniklerinin ve polimerizasyon kinetiğinin öğretilmesidir.
Dersin Özeti

Polimer kimyasındaki temel tanımlar
Polimerlerin sınıflandırılmaları
Katılma Polimerizasyonu
Basamaklı Polimerizasyon
Katyonik ve Anyonik Polimerizasyon

Dersin Öğrenim Çıktıları

1  Günlük hayatta kullanılan polimer malzemeleri ve hammaddelerini sıralayabilme.

2  Polimer temel kavramlarını ve polimerlerin sınıflandırmasını tanımlayabilme.

3  Laboratuvar şartlarında ya da endüstriyel amaçlar için yapılan polimerizasyon sentez yöntemlerini ana hatlarıyla belirtebilme.

4  Polimerlerin temel fiziksel ve kimyasal özelliklerini sıralayabilme.

5  Plastik kalıplama yöntemlerini ve diğer şekillendirme yöntemlerini ana hatlarıyla belirtebilme.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Polimer kimyasına giriş. temel kavramlar: monomer, polimer ve polimer türleri
2. Hafta Polimerleşme tepkimeleri: basamaklı (kondezasyon) polimerleşme tepkimeleri ve uygulamaları
3. Hafta Basamaklı (kondezasyon) polimerleşme tepkimeleri ve uygulamaları
4. Hafta Radikalik (zincir) polimerleşme tepkimeleri ve uygulamaları
5. Hafta Radikalik (zincir) polimerleşme tepkimeleri ve uygulamaları
6. Hafta İyonik polimerleşme tepkimeleri ve uygulamaları
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta İyonik polimerleşme tepkimeleri ve uygulamaları
9. Hafta Koordinasyon polimerleşme tepkimeleri ve uygulamaları
10. Hafta Polimerlerin fizikokimyasal özellikleri
11. Hafta Polimerlerin fizikokimyasal özellikleri
12. Hafta Plastik teknolojisine giriş, plastik kalıplama ve şekillendirme yöntemleri
13. Hafta Plastik kalıplama ve şekillendirme yöntemleri
14. Hafta
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Fen bilimleri kapsamında gerekli kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahiptir. Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Bilimsel yaklaşımı kullanarak alanındaki kuramsal ve uygulamaya yönelik güncel bilgilere bilgi teknolojilerini, yazılı ve internet tabanlı kaynakları kullanarak ulaşır. 5 5 1 5 5
PY3) Alanıyla ilgili ihtiyaç duyduğu bilgilere sahip kişileri belirler ve bilgi düzeylerine uygun olarak bu kişilere ulaşır. 1 1 1 1 1
PY4) Alanıyla ilgili araştırmalar ve problemlerin çözülebilmesi amacıyla deney tasarlama, uygulamaya koyma, modern teknik cihazları kullanma, veri toplama ve sonuçları analiz etme becerisine sahiptir. 2 2 2 2 2
PY5) Alanıyla ilgili bir araştırma çalışmasını bireysel olarak yürütebilir ve gerekirse çalışma arkadaşlarının özelliklerini ve yeterliliklerini değerlendirerek ekip kurar ve ekip çalışması yürütür. 2 2 2 2 2
PY6) Alanıyla ilgili çalışmaları belirli bir zaman aralığında gerçekleş-tirebilmek amacıyla iş paketlerini belirler ve iş/zaman çizelgesi oluşturur. 2 2 2 2 2
PY7) Alanıyla ilgili temel bilgilerini ve analitik düşünme yeteneğini kullanarak disiplinlerarası çalışmalara katılır. 2 2 2 2 2
PY8) Alanında sahip olduğu kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri, içinde bulunduğu koşullara uyarlayarak ortaya çıkan problemlere karşı bilimsel açıdan gerçekçi çözüm önerileri ve stratejiler geliştirir. 1 1 1 1 1
PY9) Alanında bilimsel gelişmeleri takip eder ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda gerekli bilince sahiptir. 1 1 1 1 1
PY10) Alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamaya dayalı eksikliklerini belirleyerek gelecek öğrenme süreçlerine yön verir. 1 1 1 1 1
PY11) Alanıyla ilgili yabancı kaynaklardan ihtiyaç duyduğu bilimsel bilgilere ulaşabilecek, bilgilerini güncelleyebilecek ve meslektaşlarıyla dünya çapında iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 2 15 0 9
Uygulamalı Ders 14 1 0 20
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 1 0 10
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 2 1 5
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 14 2 1 20
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 8 1 1 10
Ara Sınavlar 1 6 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 8
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri