KTE 112

Kalite Yönetim Sistemleri

Dersin Adı: KTE 112 Kalite Yönetim Sistemleri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Kalite Yönetim Sistemleri, H.Baki Buzlu, Zeus Kitabevi, İzmir, Ekim 2011.
Yardımcı Ders Kitabı Kalite Güvence ve Standartları, H.Baki Buzlu, Lisans Yayıncılık, İstanbul, Ocak 2008. Türk Standartları Enstitüsü(TSE) Yayınları, Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) Yayınları, Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) Yayınları, Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) Y
Dersin Amacı Bu derste; öğrenciye iş hayatında kalite yönetim sistemleri ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti
Dersin Öğrenim Çıktıları
1   Kalite, güvence, standart, standardizasyon, meslek standartlarını ifade edebilme
2   Kalite standartlarını açıklayabilme
3   ISO 9000 kalite yönetim sisteminin altyapısını tanımlayabilme
4   Kalite ile ilgili diğer yönetim sistemlerini kıyaslayabilme
5   EFQM mükemmellik modeli, İstatistiksel kalite kontrol yöntemleri ile diğer kontrol yöntemlerini sıralayabilme

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 20
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kalite tanımı ve Kavramları, Kalite boyutları, Kalite Yaklaşımları, Kalite ve Verimlilik
2. Hafta Kalite ve Maliyet, Kalite Kavramlarına Farklı Yaklaşımlar, Kalite Kontrolü, Kalite Çemberleri, Toplam Kalite Yönetimi (TKY)
3. Hafta Standart ve Standardizasyon Faydaları, Türk standardları Enstitüsü (TSE), Standard Çeşitleri, Standardların Hazırlanması, Belgelendirme ve Akreditasyon, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Standart ve Standardizasyon Faydaları, Türk standardları Enstitüsü (
4. Hafta TSE` nin Belgelendirme Faaliyetleri, Uluslararası ve Bölgesel Standardizasyon Kuruluşları, Metroloji ve Kalibrasyon, Standardın Üretim ve Hizmet Sektöründeki Önemi, Meslek Standardları
5. Hafta Yönetim Sistemleri ve Standardları, TS-EN-ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi ve Standardları, TS-EN-ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi
6. Hafta TSE-ISG-OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TSE-HACCP-TS-13001 Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarına Göre Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, G-F-TSE-ISO-EN 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, TSE Helal Gıda Belgelendirmesi
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta ISO-TSE Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi, TSE-TS-ISO-IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, K-Q-TSE-ISO-EN 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi, TS-ISO 10002 Müşteri Şikâyetleri Yönetim Sistemi, TS-EN 16001 Enerji Yönetim Ssitemi, CE Uyg
9. Hafta Stratejik Yönetim, Swot(Durum)Analizi, Vizyon, Misyon, İlkeler, Amaçlar, Hedefler, Paydaş Analizi
10. Hafta Yönetime Katılma, Güdüleme Teknikleri, Ekip Çalışması, İletişim Kavramı, Öneri Sistemleri
11. Hafta Süreç Yönetim Sistemi, Süreç Yaklaşımı, Süreç Yönetimi, Süreç Geliştirme ve İyileştirme
12. Hafta Kaynak Yönetimi Sistemi, Bilgi Yönetimi, Teknoloji Yönetimi
13. Hafta EFQM Mükemmellik Modeli ve Kalite Yönetim Sistemlerindeki Diğer Kontrol Sistemleri
14. Hafta
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Kalite yönetim sistemleri alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma 3 4 4 3 4
PY2) Alanında edindiği bilgileri kullanabilme ve uygulayabilme 4 5 4 3 4
PY3) Alanındaki analiz sonuçlarını yorumlayabilme ve değerlendirebilme 5 4 5 3 4
PY4) Alanındaki gerekli olan teknikleri ve modern cihazları kullanabilme 4 4 3 3 4
PY5) Alanındaki süreçlerde toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olma 2 1 2 2 2
PY6) Çalışma arkadaşları ve danışmanları ile sorunlara ilişkin çözüm önerileri ve düşünceleri hakkında iletişim kurabilme 3 4 3 3 4
PY7) Uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme ve farklı disiplinlerdeki ekip ve kişilerle çalışabilme 3 3 3 3 3
PY8) Kalite yönetim sistemleri ile ilgili konularda çevresini bilgilendirebilme 4 4 5 4 5
PY9) Edindiği bilgi ve becerilerini değerlendirebilme ve öğrenme gereksinimlerini kendi kendine karşılayabilme 1 2 2 3 2
PY10) Kalite yönetim sistemleri alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme 2 2 3 3 3
PY11) Kalite yönetimi, çevre koruma ve çalışma güvenliği bilincinde olma 3 2 3 3 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 2 15 1 12
Uygulamalı Ders 14 1 0 18
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 1 0 8
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 2 1 8
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 14 2 1 20
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 8 1 1 8
Ara Sınavlar 1 6 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 8
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri