KTE 110

Kalite Güvence Ve Standartlar

Dersin Adı: KTE 110 Kalite Güvence Ve Standartlar
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Toplam kalite bilinci, toplam kalite yönetimi ilkeleri ve uygulama adımları ve bunun işletme süreçlerine uygulanması, günümüzde güncel olan kalite yönetim sistemi standartları hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin Özeti
Planlama, organizasyon, otorite, sorumluluk, yetki dağılımı, hiyerarşik ve fonksiyonel yönetim yapıları, ürün, üretim çeşitleri, farklı üretim işlemlerinin maliyete etkisi, işlem planlama prensipleri, taşıma araçları, tamir, bakım, işyeri yerleşme planı, imalat bilgi kaydı, analiz, idari işlem, maliyet işlemleri, stok durumu. kalite kavramı, felsefesi ve sistemleri, kalite güvence ve kalite kontrol, kalite sistem yapısı, kalite sistem entegrasyonu ve yorumu. ISO 9000 serisi standartlar. Kalite ekonomisi, kalitenin oluşumunda proses ve insan performansı. Temel stratejik ve teknik kalite araçları. Proses gelişim ve proses akış diyagramı. Kalite planlama ve kalite fonksiyonlarının geliştirilmesi, olası hata türü ve etkisi, analizi, hata ağacı analizi. Tasarımın gözden geçirilmesi ve değer analizi. İstatistiksel proses kontrol ve örnekleme. Proses kararlığı ve istatistiksel kontrol kartlarının oluşturulması ve yorumlanması. Deneylerin tasarımı ve deneysel tasarım olguları. Toplam kalite yönetimi uygulamaları.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları

 

Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak
Kalite Standartlarını Uygulamak
İstatistiksel kalite kontrol yöntemleri uygulamak
Standardın üretim ve hizmet sektöründe öneminin anlaşılması
Efqm mükemmellik modelinin anlaşılması
 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kalite Kavramı ve Tanımı
2. Hafta Standart ve Standardizasyon Faydaları Standard Çeşitleri
3. Hafta Standardın Üretim ve Hizmet sektöründe Önemi Meslek Standardları Metroloji ve Kalibrasyon
4. Hafta Standardın Üretim ve Hizmet sektöründe Önemi Meslek Standardları Metroloji ve Kalibrasyon
5. Hafta Kalite Yönetim Sistemleri ve Standardları Çevre Standardları
6. Hafta Kalite Yönetim Sistemleri ve Standardları Çevre Standardları
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta İş Sağlığı ve Güvenliği Standardları Gıda Güvenliği Standardları Diğer Kalite Yönetim Sistemi Standardları
9. Hafta Diğer Kalite Yönetim Sistemi Standartları Stratejik Yönetim
10. Hafta Yönetime Katılma Süreç Yönetim Sistemi Kaynak Yönetimi Sistemi
11. Hafta Üretimde Kalite Kontrolü Muayene ve Örnekleme
12. Hafta Muayene ve Örnekleme Toplam Kalite Kontrol
13. Hafta Toplam Kalite Kontrol EFQM Mükemmellik Modeli Kalitedeki Diğer Kontrol Sistemleri
14. Hafta Kontrol Diyagramları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Program Yeterlilikleri (Öğrenme Çıktıları) 1 1 1 1 1
PY2) Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir. 5 5 5 5 5
PY3) Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar 1 1 1 1 1
PY4) Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır ve Teknik resim kullanarak iletişim kurar. 2 2 2 2 2
PY5) Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar. 2 2 2 2 2
PY6) Bireysel olarak veya takımlarda çalışır. 2 2 2 2 2
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur. 2 2 2 2 2
PY8) Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır 1 1 1 1 1
PY9) Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 1 1 1 1 1
PY10) Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır. 1 1 1 1 1
PY11) Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir. 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 2 15 1 12
Uygulamalı Ders 14 1 0 18
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 1 0 8
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 2 1 8
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 14 2 1 20
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 8 1 1 8
Ara Sınavlar 1 6 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 8
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri