KTE 108

Kimya Laboratuvarı Teknikleri II

Dersin Adı: KTE 108 Kimya Laboratuvarı Teknikleri II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 1
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Özcan, A. (Ed.). (2009). Kimya Laboratuvarı Teknikleri. Eskişehir: Anadolu Üniv. Yayınları
Yardımcı Ders Kitabı Anonim. (2007). Merck Laboratuvar El Kitabı. Ankara: Başak Matbaacılık ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti. , Bilgiç, O., Ünal, P. ve Gürbüz, E. (1986). Genel Kimya Laboratuvar Teksiri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Yayı
Dersin Amacı Dersin amacı; öğrencilere kimya eğitimi sırasında öğrencilerin karşılaşabilecekleri kazaların önlenmesi ve kimyasal madde kaynaklı tehlikelerden korunması, laboratuvar araç ve gereçlerinin tanıtılması, tekniklerin güvenli bir şekilde uygulanabilmesidir.
Dersin Özeti

Laboratuvar çalışmalarına başlamadan önce yapılacak işlemler. Kimyasal maddelerin kullanımında dikkat edilecek hususlar. Laboratuvar malzemelerinin temizlenmesi ve atık maddelereuygulanan işlemler. Yangın ve patlama tehlikeleri. Radyoaktif madde ve ışınlarla çalışma. Sağlığı etkileyen kimyasal tehlikeler. Kazalar ve kazalarda ilkyardım. Laboratuvarda kullanılan araç-gereçler. Laboratuvardaki kimyasal maddeler. Kimyasal maddeleri ayırma ve saflaştırma işlemleri (Kristallendirme, Ekstraksiyon, Süblimasyon,Damıtma ve Kromatografik Yöntemler).

 
Dersin Öğrenim Çıktıları
 • Öğrenci; basınç, sıcaklık ve hacim terimlerini açıklayabilecek.
 •  1.1. Boyle, Charles ve Gay-Lussac yasalarının uygulanabilirliğini tartışır.
 •  1.2. Bir gazın molar hacmini hesaplar.
 •  1.3. Uçucu bir sıvının mol kütlesini hesaplar.
 • Öğrenci çözelti hazırlayabilecek.
 •  2.1. Katı ve sıvılardan çözelti veya derişik çözeltilerden seyreltik çözelti hazırlar.
 •  2.2. Tuzların çözünürlüğünü tayin eder.
 •  2.3. Donma noktası alçalması yöntemi ile mol kütlesi belirler.
 • Öğrenci elektrokimyanın temellerini ifade edebilecektir.
 •  3.1. Aktifliği açıklar.
 •  3.2. Elektroliz ve Galvanik hücreleri tanır.
 • Öğrenci kimyasal kinetiğin temellerini açıklayabilecek.
 •  4.1. Tepkime hızını ifade eder.
 •  4.2. Tepkime hızına derişimin, sıcaklığın ve katalizörün etkisini açıklar.
 • Öğrenci ayırma ve saflaştırma yöntemlerinden kromatografinin temellerini açıklayabilecektir.
 •  5.1. Kromatografiyi tanımlar.
 •  5.2. Kağıt, ince tabaka ve kolon kromatografisi yöntemlerini açıklar.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer 1 20
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Gazlar
2. Hafta Gazlar
3. Hafta Çözeltiler
4. Hafta Çözeltiler
5. Hafta Çözeltiler
6. Hafta Elektrokimya
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Elektrokimya
9. Hafta Kimyasal Kinetik
10. Hafta Kimyasal Kinetik
11. Hafta Kimyasal Kinetik
12. Hafta Ayırma ve Saflaştırma Yöntemleri-II: Kromatografi
13. Hafta Ayırma ve Saflaştırma Yöntemleri-II: Kromatografi
14. Hafta Ayırma ve Saflaştırma Yöntemleri-II: Kromatografi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Kimya teknolojisi alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma 1 1 1 1 1
PY2) Alanında edindiği bilgileri kullanabilme ve uygulayabilme 5 5 5 5 5
PY3) Alanındaki analiz sonuçlarını yorumlayabilme ve değerlendirebilme 1 1 1 1 1
PY4) Alanındaki gerekli olan teknikleri ve modern cihazları kullanabilme 2 2 2 2 2
PY5) Alanındaki süreçlerde toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olma 2 2 2 2 2
PY6) Çalışma arkadaşları ve danışmanları ile sorunlara ilişkin çözüm önerileri ve düşünceleri hakkında iletişim kurabilme 2 2 2 2 2
PY7) Uygulamalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme ve farklı disiplinlerdeki ekip ve kişilerle çalışabilme 2 2 2 2 2
PY8) Kimya teknolojisi ile ilgili konularda çevresini bilgilendirebilme 1 1 1 1 1
PY9) Edindiği bilgi ve becerilerini değerlendirebilme ve öğrenme gereksinimlerini kendi kendine karşılayabilme 1 1 1 1 1
PY10) Kimya teknolojisi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme 1 1 1 1 1
PY11) Kalite yönetimi, çevre koruma ve çalışma güvenliği bilincinde olma 3 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 2 15 1 25
Uygulamalı Ders 14 1 0 45
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 1 0 17
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 2 1 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 14 2 1 45
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 8 1 1 16
Ara Sınavlar 1 6 1 10
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 12
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri